محققان آلمانی روباتی با انگشت و سنسور احساسی طراحی كرده اند كه برای انجام وظایف نظارتی در خط تولید مناسب است.به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، روبات كارگر Pi4 با ساختار درشت و سر مستطیلی شكل، دو بازوی بزرگ و یك نیم تنه كه در بالای یك جعبۀ فلزی قرار گرفته كاملاً برای كار در یك كارخانه ساخته شده است.

این روبات سه دوربین دارد كه یكی از آنها كه در جلوی سر این روبات نصب شده كار تشخیص چهره را انجام می دهد و یك مانیتور دارد كه چهرۀ خندان یا ناراحت را بر اساس احساسات روبات به نمایش می گذارد.

دو دوربین دیگر در دو طرف سر روبات قرار دارد و شبیه دو گوش بزرگ گرد هستند كه برای بازرسی اشیا استفاده می شوند.

این روبات بامزه در بازرسی دستگاه ها احساسات مختلفی از خود بروز می دهد كه در مانیتور آن به نمایش در میآید. برای مثال در صورتی كه یك دستگاه معیوب باشد، روبات اخم كرده و سر خود را تكان می دهد.

اگر كارها به كندی صورت گیرد، این روبات نشانه های بی حوصلگی از خود نشان داده و در صورت گرمای زیاد، صورت نمایشی قرمز می شود!

بازوهای بزرگ این روبات توانایی های بازوی انسان را دارد. معمولاً روبات های صنعتی از این میزان انعطاف برخوردار نیستند.

همچنین در انتهای بازوهای این روبات یك گیره وجود دارد كه روبات با استفاده از آن بتواند اجسام را بلند كند. این روبات همچنین می تواند دو قسمت را روی هم سوار كند.

به گفتۀ محققان، مهمترین ویژگی این روبات انعطاف پذیری آن در محیط كارخانه است؛ چرا كه این روبات برای كار با انسان ساخته شده است.