انجمن علمی مهندسی برق - الکترونیک واحد بناب کمیسیون تبلیغات و انفورماتیک حضور شما را در وبلاگ انجمن علمی مهندسی برق - الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب ارج می نهد. eesabonab@gmail.com http://eesa.mihanblog.com 2020-02-20T11:36:57+01:00 text/html 2017-01-13T11:15:41+01:00 eesa.mihanblog.com نینا امین نژاد پاورپوینت اصول سیستم های تلوزیون http://eesa.mihanblog.com/post/1031 <font size="2"><br></font><div class="post-thumbnail tie-appear" align="center"> <font size="2"><a href="http://www.prozhe.com/%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%be%d9%88%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%88%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86" title="دانلود پاورپوینت اصول سیستم های تلوزیون"> <img src="http://www.prozhe.com/wordpress/wp-content/uploads/2016/12/tv.jpg" class="attachment- size- wp-post-image tie-appear" alt="" height="223" width="180"> </a></font> </div><font size="2"><br></font><p><font size="2"><strong>شرح مختصر :</strong> &nbsp;مبدل سیگنال ویدئو به تصویر را لامپ تصویر می نامند. به عبارت روشن تر وظیفه لامپ تصویر تبدیل اطلاعات الکتریکی به اطلاعات نوری است. برای این کار لامپ تصویر یک شعاع الکترونی بسیار باریک تهیه کرده آن را بر روی یک صفحه حساس نسبت به نور می اندازد. تعداد الکترون های این شعاع الکترونی متناسب با سیگنال تصویر می باشد و شدت روشنایی تصویر متناسب با تعداد الکترون های شعاع الکترونی است.</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">اگر سیگنال ویدئو با پلاریتۀ منفی باشد،این سیگنال بایستی به شبکهی کنترل وصل گردد (یعنی سیگنال ویدئو مثبت است) .و اگر سیگنال ویدئو دارای پلاریته ی مثبت باشد ،بایستی به کاتد متصل شود ،زیرا در این مورد صورت اگر دامنه سیگنال و یدئو زیاد شود،کاتد نسبت به آند مثبت تر شده و از شدت اشعه کاسته می شود و در نتیجه صفحه سیاهتر می شود . در واقع هرچه ولتاژ کاتد زیادتر شود اشعه ی کمتری منتشر می گردد پس سیگنال ویدئوی منفی به کاتد متصل می گردد.</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">سیگنال های حامل رنگ در سیستم NTSC ،روی دامنۀ متغیر سیگنال Y قرار می گیرند؛ در صورتی که سیگنال های با برست روی دامنۀ ثابت نشانۀ عقبی قرار داد .بنابراین در اثر تقویت ناهمگون این دو سیگنال در گیرنده ، و یا بعد انعکاس امواج فرستنده ،اختلاف فازی ما بین حاملهای رنگ و برست بوجود می آید که این اختلاف فاز بصورت رنگ روی صحنه ظاهر شده و رنگهای غیر واقعی را بوجودمی آورد .برای رفع این نقیصۀ سیستم NTSC ،کوششهایی بعمل آمد که منجر به بوجود آمدن سیستمهای جدید پال و سکام شد سیستم پال ، در آلمان اختراع و کامل گردید و اصول آن مشابه سیستمهای NTSC می باشد.</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2"><span style="color: #800000;">&nbsp;<strong>فهرست</strong><strong> : </strong></span></font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">لامپ اشعه کاتدی یا لامپ پروان CRT</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">نور و رنگ</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">اصول سه رنگی</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">اصول مدولاسیون رنگ</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">سیستم N.T.S.C</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">سیستم سکام و پال</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">مدارات همزمانی (سنکرونیزاسیون)</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">سیگنال مرکب تصویر (ویدئو)</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">سیستم ارسال سطر در میانی تصویر</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">چگونی جریان بوبین های انحراف افقی و عمودی درگیرنده</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">مدولاسیون</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">اصول مدولاسیون رنگ</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">مدولاسیون با باند جانبی اضافی</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">ساختمان لامپها</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">باندهای فرکانسی و آنتن ها</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">بررسی مدارات گیرندۀ تلویزیون</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">تیونر و بررسی چگونگی&nbsp; کار آن</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">طبقه It تصویر</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">طبقه آشکار ساز تصویر</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">طبقه آشکارساز صوت</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">تقویت صوت و بلندگو</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">سیستم کنترل بهره AGC</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">طبقه جدا کننده علائم همزمانی</font></p><p><br><font class="text4"><h2 class="post-box-title" style="text-align: right; padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-weight: normal; line-height: 26px; font-family: bigtheme-BYekan;"><p style="color: rgb(36, 24, 1); font-size: 13px; widows: 1; font-family: Georgia, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 18.2px;"><font class="text4" style="font-size: 8pt; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font style="font-family: tahoma, verdana, arial;" size="2">منبع:&nbsp;</font><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma, verdana, arial; color: rgb(128, 0, 128);"><b><font color="#408fac">پروژه دات کام</font></b></span></font></p><p style="font-size: 11px; padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: tahoma; line-height: 22px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span><b style="font-family: Tahoma; line-height: normal;"><a href="http://www.4shared.com/zip/S-MFLyqpce/Principles_of_TV_systems.html" target="" title=""><font face="times new roman, times, serif" size="5">دانلود از سرور 4shared</font></a>&nbsp;</b><span style="font-family: Tahoma; line-height: normal;"> </span></p></h2></font></p><font size="2"> </font> text/html 2017-01-03T20:30:00+01:00 eesa.mihanblog.com نینا امین نژاد گزارش کار و شبیه سازی ۱۶ پروژه مدار با پروتئوس http://eesa.mihanblog.com/post/1030 <h2 style="text-align: center; padding: 0px; margin: 25px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-weight: normal; line-height: 1em; font-size: 30px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Byekan, Arial !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong style="font-family: tahoma; font-size: 11px; padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">&nbsp;</strong><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/mmj3_proteus.jpg" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span></h2><h2 style="padding: 0px; margin: 25px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-weight: normal; line-height: 1em; font-size: 30px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Byekan, Arial !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong style="font-family: tahoma; font-size: 11px; padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">شرح مختصر :</strong><span style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">&nbsp;در این بخش مجموعه گزارش کارهای دو درس آزمایشگاه مدار الکتریکی و آزمایشگاه مدار الکترونیکی در قالب pdf و xlsxx&nbsp; تهیه شده و همچنین توسط نرم افزار قدرتمند Proteus 7 Professional به&nbsp; شبیه سازی این مدارات پرداخته شده است که امیدوارم مورد توجه شما قرار بگیرد .</span></span></h2><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 255);">مباحث مطرح شده در کلاس آزمایشگاه مدار الکتریکی:</strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بررسی مقاومت و تشخیص مقدار آن ها از شکل ظاهری مقاومت</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">* &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آزمایش خطی بودن مقاومت ها (قانون اهم)</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">* &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قانون تقسم ولتاژ KVL</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">* &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قانون تقسیم جریان KCL</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">* &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آزمایش یافتن بهترین مقاومت برای داشتن بیشترین توان (حداکثر توان)</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">* &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یافتن مقاومت تونن از مقادیر ولتاژ و جریان – مقاوت معادل تونن Rth</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">* &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قضیه جمع آثار</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">* &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شارژ و تخلیه خازن</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">* &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خازن در مدار های DC و AC</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 255);">مباحث مطرح شده در کلاس آزمایشگاه مدار الکتریکی:</strong></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">* &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یکسو کردن سیگنال توسط دیود</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">* &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ایجاد ریپل در سیگنال توسط دیود</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">* &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بررسی کامل ترانزیستور در مدارات DC</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">* &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بررسی کامل ترانزیستور در مدارت AC</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></p><h2 class="post-box-title" style="text-align: right; padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-weight: normal; line-height: 26px; font-family: bigtheme-BYekan;"><p style="color: rgb(36, 24, 1); font-size: 13px; widows: 1; font-family: Georgia, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 18.2px;"><font class="text4" style="font-size: 8pt; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" style="font-family: tahoma, verdana, arial;">منبع:&nbsp;</font><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma, verdana, arial; color: rgb(128, 0, 128);"><b><font color="#408fac">پروژه دات کام</font></b></span></font></p><p style="font-size: 11px; padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: tahoma; line-height: 22px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span><a href="http://www.4shared.com/zip/A9TETYBYce/16_project_reports_and_simulat.html" target="" title=""><b style="font-family: Tahoma; line-height: normal;"></b></a><b style="font-family: Tahoma; line-height: normal;"><a href="http://www.4shared.com/rar/1jvEN8Nuce/Performance_of_Neural_Networks.html" target="" title="" style="text-decoration: none; font-size: 8pt;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">دانلود از سرور 4shared</font></a>&nbsp;</b><span style="font-family: Tahoma; line-height: normal;">&nbsp;</span></p></h2> text/html 2017-01-03T18:15:24+01:00 eesa.mihanblog.com نینا امین نژاد نمونه سوالات درس مدارهای مخابراتی http://eesa.mihanblog.com/post/1028 <div align="center"><a href="http://www.4shared.com/rar/28R_lq3jba/Madarhaye_Mokhaberati.html" target="" title=""><b><font size="7" color="#000099">&nbsp; دانلود کنید </font></b></a></div> text/html 2016-12-01T20:30:00+01:00 eesa.mihanblog.com نینا امین نژاد فاز آخر ماموریت فضاپیمای کاسینی آغاز شد؛ گردش در اطراف حلقه‌های زحل http://eesa.mihanblog.com/post/1027 <div align="center"><font size="2"><img src="http://s3.img7.ir/lDg85.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><font size="2"><br>فضاپیمای کاسینی پس از 20 سال ماموریت به فاز آخر عملیاتی خود رسید. این فضاپیما&nbsp;در سپتامبر 2017 بر روی سطح سیاره زحل سقوط خواهد کرد و ماموریت خود را به پایان می‌رساند. کاسینی در فاز آخر ماموریت خود در اطراف حلقه‌های زحل می‌گردد و تصاویر باکیفیت تهیه می‌کند.<span id="more-139025"></span> </font><p><font size="2">از روز چهارشنبه، ماموریت فضاپیمای کاسینی (Cassini) برای رویارویی با حلقه‌های سیاره زحل آغاز شد. این فضاپیما در ماموریت خود در اطراف لبه‌های خارجی حلقه‌های اصلی زحل می‌گردد. در جریان این مدارگردی، کاسینی به نزدیک‌ترین فاصله‌ی خود از حلقه‌های زحل خواهد رسید و بررسی‌های دقیقی را بر روی این حلقه‌های غباری انجام داده و تصاویر باکیفیتی را تهیه خواهد کرد.</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">ناسا اعلام کرد که فضاپیمای کاسینی از تاریخ 30 نوامبر 2016 تا 22 آوریل 2017 در اطراف قطب‌های زحل گردش می‌کند و هر هفت روز یک بار نیز یک شیرجه را در منطقه‌ی ناشناخته لبه بیرونی حلقه‌های اصلی سیاره انجام می‌دهد. این فضاپیما در مجموع 20 گردش را در این ماموریت سپری خواهد کرد.</font></p><font size="2"> </font><h3><font size="2"><span style="color: #ff6600;"><strong>پایان کار فضاپیمای کاسینی در سپتامبر 2017</strong></span></font></h3><font size="2"> </font><p><font size="2">ماموریت مذکور با نام «مرور مدارهای حلقه» شناخته می‌شود و علت این نام‌گذاری، بررسی لبه‌های خارجی حلقه‌ها است. همچنین در این گردش‌ها، از ذرات و گازهای حلقه نمونه‌برداری خواهد شد. در تاریخ 15 سپتامبر 2017، سوخت این فضاپیما به پایان می‌رسد و کاسینی، شیرجه‌ی مرگباری را در جو زحل خواهد داشت. در جریان آخرین ماموریت کاسینی، این فضاپیما به فاصله‌ی 90 هزار کیلومتر بالای ابرهای زحل می‌رسد که نزدیک‌ترین فاصله‌ی آن از زمان ورودش در سال 2004 تا به امروز بوده است.</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">Cassini در دو مدارگردی اول به طور مستقیم از میان حلقه‌ی بسیار کمرنگی که بر اثر برخورد دنباله‌دارها به دو قمر کوچک جانوس و اپیمتئوس ایجاد شده است، عبور خواهد کرد و سپس در ماه‌های مارس و آوریل از بین لبه‌های خارجی حلقه F که بیانگر مرز خارجی حلقه اصلی است، خواهد گذشت. فینال بزرگ فضاپیمای کاسینی در آوریل 2017 آغاز می‌شود که از میان شکاف باریک بین زحل و حلقه‌های آن شیرجه زده و از فاصله هزار و 12 کیلومتر بالای ابرهای سیاره گذر خواهد کرد.</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2"><br></font></p><p align="center"><font size="2"><img src="http://s3.img7.ir/w6rIG.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><p><font size="2"><br></font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">کاسینی در طول ماموریت خود تصاویر فوق‌العاده‌ای را از زحل و حلقه‌های اطراف آن به زمین ارسال کرد. این فضاپیما در تاریخ 15 اکتبر 1997 توسط ناسا به فضا ارسال شده تا شناخت کاملی از ساختار زحل، حلقه‌ها، قمرها و قابلیت سکونت موجود زنده در آن به دست آورد.</font></p><p><font class="text4"><h2 class="post-box-title" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-weight: normal; line-height: 26px; font-family: bigtheme-BYekan;"><p style="font-size: 13px; color: rgb(36, 24, 1); text-align: right; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; widows: 1; font-family: Georgia, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 18.2px;"><font class="text4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font style="font-family: tahoma, verdana, arial;" size="2">منبع: </font></span></font><a href="https://www.engadget.com/2016/11/30/nasa-cassini-saturn-end-final-mission-rings" target="_blank" rel="nofollow">engadget</a></p></h2></font></p><font size="2"> </font> text/html 2016-11-28T19:01:10+01:00 eesa.mihanblog.com نینا امین نژاد کاربرد شبکه های عصبی در کنترل http://eesa.mihanblog.com/post/1026 <font size="2"><br></font><div class="post-thumbnail tie-appear" align="center"> <font size="2"><a href="http://www.prozhe.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84" title="دانلود مقاله کاربرد شبکه های عصبی در کنترل"> <img src="http://s3.img7.ir/vUTot.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" vspace="0" border="0"> </a></font> </div><font size="2"> </font><div class="entry"><font size="2"><br></font><p><font size="2"><strong>شرح مختصر :</strong> با وجود کنترل کلاسیک وکنترل مدرن چه لزومی به استفاده از شبکه عصبی یا روش های محاسبات نرم در کنترل وجود دارد؟ در واقع همیشه این امکان وجود ندارد که رابطه بین ورودی و خروجی با ریاضی کلاسیک بیان شود و همچنین همیشه این وجود ندارد که یک مدل خطی بدست آورد. مدل های غیر خطی به خوبی مدل های سیستم های غیر خطی درک نشده اند.روش هایی برای بعضی از سیستم های غیر خطی ساده تر وجود دارد. شبکه های عصبی روش مفیدی برای کنترل سیستم های غیر خطی پیچیده ارائه می دهد ،زیرا نیازی به مدل سیستم ندارد.</font></p> <p><font size="2"><span style="color: #800000;"><strong>فهرست</strong><strong> : </strong></span></font></p> <p><font size="2">مقدمه</font></p> <p><font size="2">در چه حالت های در کنترل یک سیستم باید به سمت روش های محاسبات نرم برویم؟</font></p> <p><font size="2">مراحل پیشرفت روش های کنترل سیستم ها</font></p> <p><font size="2">کدامیک از کاربرد های شبکه عصبی در کنترل سیستم ها استفاده می شود؟</font></p> <p><font size="2">مهمترین نوع شبکه عصبی که در کنترل استفاده می شود چیست؟</font></p> <p><font size="2">کاربرد شبکه عصبی پرسپترون چند لایه در کنترل MLP</font></p> <p><font size="2">مهترین معماری های شبکه عصبی برای کنترل سیستم ها</font></p> <p><font size="2">نمونه کلی از کاربرد شبکه های عصبی در MPC</font></p> <p><font size="2">شباهت سیستم های عصبی با مدل های غیر خطی</font></p> <p><font size="2">طرح اولیه مدل پیش بین گام اول براساس شبکه عصبی BP</font></p> <p><font size="2">تفاوت کنترل با NARMA–L2 با کنترل PID برای کنترل پایداری در موتور DC تحریک جداگانه</font></p> <p><font size="2">مثالی از کنترل کاربرد نروکنترلر مدل مرجع در Simulink</font></p> <p><font size="2">تنظیم پارامترهای کنترلر PID با استفاده از شبکه عصبی</font></p><p><br><font class="text4"></font></p><h2 class="post-box-title" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-weight: normal; line-height: 26px; font-family: bigtheme-BYekan;"><p style="font-size: 13px; color: rgb(36, 24, 1); text-align: right; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; widows: 1; font-family: Georgia, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 18.2px;"><font class="text4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font style="font-family: tahoma, verdana, arial;" size="2">منبع:&nbsp;</font><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma, verdana, arial; color: rgb(128, 0, 128);"><b><font color="#408fac">پروژه دات کام</font></b></span></span></font></p><p style="font-size: 11px; padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: tahoma; line-height: 22px;"><br><font class="text4"><b style="font-family: Tahoma; line-height: normal; text-align: right;"><a href="http://www.4shared.com/rar/1jvEN8Nuce/Performance_of_Neural_Networks.html" target="" title=""><font face="times new roman, times, serif" size="5">دانلود از سرور 4shared</font></a>&nbsp;</b><span style="font-family: Tahoma; line-height: normal; text-align: right;"> <br></span></font></p></h2><p></p></div><font size="2"> </font> text/html 2016-11-03T12:19:01+01:00 eesa.mihanblog.com نینا امین نژاد استفاده از باتری برای تامین برق شهری در آمریکا http://eesa.mihanblog.com/post/1025 <table id="ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_NewsUI_NewsDetail10cphMiddle_14521_tblImage" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" class="correctFloat" style="float: right; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; text-align: justify;"><tbody><tr><td></td></tr></tbody></table><span id="ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_NewsUI_NewsDetail10cphMiddle_14521_lblLead" class="briefDescription" style="font-stretch: normal; font-family: Tahoma; line-height: 18px; color: rgb(37, 89, 149); text-align: justify; display: block;"><font size="2">سازمان تحقیقات پیشرفته انرژی ایالات متحده تصمیم دارد تا پروژه تحقیقاتی ساخت یک باتری عظیم برای ذخیره انرژی برق در مقیاس شهری را اجرا کند.</font></span><span id="ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_NewsUI_NewsDetail10cphMiddle_14521_lblLead" class="briefDescription" style="font-stretch: normal; font-family: Tahoma; line-height: 18px; color: rgb(37, 89, 149); text-align: justify; display: block;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/gzjtr6jff3k7ivbsax7p.jpg" alt=""></span><span id="ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_NewsUI_NewsDetail10cphMiddle_14521_lblBody" style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><font size="2"><p style="line-height: 18px;">به گزارش سرویس علم و فن آوری پایگاه اطلاع رسانی صبا به نقل از ایسنا، ارنست مونیز، دبیر وزارت انرژی ایالات متحده آمریکا معتقد است که ساخت اولین باتری عظیم شهری به منظور ذخیره برق مازاد در روز و تحویل انرژی در شب مهمترین اقدام برای کنار گذاشتن فناوری‌های رایج بر پایه سوخت‌های فسیلی است. &nbsp;</p><div>اریک رولفینگ، معاون فناوری سازمان تحقیقات پیشرفته وزارت انرژی آمریکا عنوان کرد: تاکنون مطالعات و بحث‌های مختلفی در مورد آینده شبکه تولید و توزیع برق انجام شده و هدف اصلی این سازمان تمرکز بر روی ورود انرژی‌های نو به شبکه برق ایالات متحده است.</div><div>در شرایط فعلی بهترین روش برای جبران نوسان مصرف برق در روز و شب استفاده از فناوری هیدروالکتریک به معنای پمپاژ آب در زمان کم‌باری به مخزن مرتفع و بازگشت آب به توربین در زمان پرباری شبکه است. در حال حاضر این روش بیش از 95 درصد انرژی مورد نیاز شبکه برق را ذخیره می‌کند.</div><div>کارشناسان صنعت برق آمریکا معتقدند که استفاده از فناوری هیدروالکتریک در مقیاس بزرگتر و برای ذخیره انرژی در سطح کلان اقتصادی نیست، چرا که این فناوری نیازمند زیرساخت‌های عظیم است و باید در مناطق کوهستانی احداث شود.</div><div>محققان وزارت انرژی ایالات متحده با مقایسه روش ذخیره انرژی هیدروالکتریک و مجموعه باتری‌های لیتیومی دریافتند که در صورت رفع بعضی از مشکلات باتری‌های لیتیوم امکان استفاده از این فناوری به صورت اقتصادی و در مقیاس وسیع وجود دارد.&nbsp;</div><div>فناوری دیگر قابل استفاده جهت ذخیره برق در زمان کم‌باری شبکه استفاده از مخازن عظیم الکترولیت جهت ذخیره برق است. این فناوری را می‌توان با افزودن مخازن الکترولیت به مقیاس مورد نظر رساند.</div><div>سازمان تحقیقات پیشرفته وزارت انرژی ایالات متحده تاکنون 85 میلیون‌ دلار بودجه برای فناوری ذخیره انرژی شبکه در باتری دریافت کرده است</div><div><font style="color: rgb(36, 24, 1); font-size: 13px; text-align: right; widows: 1; font-family: tahoma, verdana, arial;"><br></font></div><div><font style="color: rgb(36, 24, 1); font-size: 13px; text-align: right; widows: 1; font-family: tahoma, verdana, arial;">منبع:&nbsp;</font><span style="text-align: right; widows: 1; font-size: 8pt; font-family: tahoma, verdana, arial; color: rgb(128, 0, 128);"><b><font color="#408fac">پایگاه خبری صبا</font></b></span></div></font></span> text/html 2016-10-14T14:24:50+01:00 eesa.mihanblog.com نینا امین نژاد طراحی ساعت با قابلیت تنظیم نمایشگر LCD http://eesa.mihanblog.com/post/1023 <h2 class="post-box-title" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-weight: normal; line-height: 26px; font-family: bigtheme-BYekan;"><p style="color: rgb(51, 51, 51); padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: tahoma; line-height: 22px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">شرح مختصر :</strong>&nbsp; این پروژه به زبان C و در برنامه CodeVision برنامه نویسی شده و به همراه فایل شبیه ساز در برنامه Proteus می باشد. این پروژه به علت استفاده از بافر کامل بوده و نمایشگر بدون چشمک زدن و بسیار دقیق عمل میکند. در این پروژه امکان تنظیم ساعت و دقیقه افزوده شده و نمایش ساعت به شکل AM برای اوقات صبح و PM برای نمایش اوقات بعدظهر است. این پروژه بینظیر برای قدردانی بابت استفاده از سایت پروژه دات کام طی سالیان گذشته ارسال می گردد. با تشکر از تمامی زحمات شما.</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: tahoma; line-height: 22px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">تایمر کانتر صفر یا دو در برخی از میکرو کنترولرها این قابلیت را دارند که به صورت غیر همزمان کار کنند یعنی پالس مورد نیاز خودشان را نه از نوسان ساز دریافت کنند بلکه از یک کریستال ۳۲٫۷۶۸KHz که به پایه های TOSC1 , TOSC2 متصل شده دریافت می کنند. حال فلسفه این عدد ۳۲٫۷۶۸ چی؟ با استفاده از این نوسان ساز و انتخاب N=128 می توان دقیقا هر یک ثانیه یک سریز در تایمر داشته باشم یعنی اگر تایمر با این فرکانس کار بکند از ۰۰H شروع و به FFH برسید ۱ ثانیه طول میکشد که با استفاده از این قضیه می توان یه RTC ساعت واقعی طراحی کرد.</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: tahoma; line-height: 22px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><br></font></span></p><p style="text-align: left; color: rgb(51, 51, 51); padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: tahoma; line-height: 22px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/7kfecjke17alv31f9qdu.jpg" alt=""></p><p style="font-size: 13px; color: rgb(36, 24, 1); text-align: right; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; widows: 1; font-family: Georgia, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 18.2px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" style="font-family: tahoma, verdana, arial;">منبع:&nbsp;</font><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma, verdana, arial; color: rgb(128, 0, 128);"><b><font color="#408fac">پروژه دات کام</font></b></span></span></p><p style="font-size: 11px; padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: tahoma; line-height: 22px;"><a href="http://www.4shared.com/zip/Xuq8jnVHce/LCD_display_with_adjustable_cl.html" target="" title=""><b style="font-family: Tahoma; line-height: normal; text-align: right;"></b></a><b style="font-family: Tahoma; line-height: normal; text-align: right;"><a href="http://8pic.ir/images/lusld7preibb7kiygpxi.jpg" target="" title="" style="font-size: 8pt;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">دانلود از سرور 4shared</font></a>&nbsp;</b><xml style="font-family: Tahoma; line-height: normal; text-align: right;"><w:worddocument><w:trackmoves><w:trackformatting><w:punctuationkerning><w:validateagainstschemas><w:donotpromoteqf><w:lidthemecomplexscript></w:lidthemecomplexscript></w:donotpromoteqf></w:validateagainstschemas></w:punctuationkerning></w:trackformatting></w:trackmoves></w:worddocument></xml><span style="font-family: Tahoma; line-height: normal; text-align: right;">&nbsp;</span></p></h2> text/html 2016-10-08T09:46:43+01:00 eesa.mihanblog.com نینا امین نژاد جزوه آموزش میکروکنترلر pic‎ http://eesa.mihanblog.com/post/1022 <p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">شرح مختصر :</strong>&nbsp;میکروکنترلر pic شبیه به AVR میباشد و قابل شبیه سازی با proteus میباشد. و در انواع ۸ ۱۶ ۲۸ ۴۰ ۶۴ و۸۴ پایه میباشد.&nbsp; میکروکنترلرهای PIC از نظر نوع حافظه به ۴ دسته تقسیم می شوند :</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">۱- دارای حافظه از نوع&nbsp; Flash هستند : آی سی هایی که دارای حرف F هستند&nbsp; مانند ۱۶F84</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">۲- دارای حافظه از نوع Eprom هستند : آی سی هایی که دارای حرف C یا CE هستند&nbsp; مانند ۱۶C84 -16CE625</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">۳-دارای حافظه از نوع Rom هستند:آی سی هایی که دارای حرف CR هستند&nbsp; مانند ۱۶CR84</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">۴-دارای حافظه از نوع Eeprom هستند</span></p><p style="text-align: left; padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/yk758skcq5m30cvkqp94.jpg" alt=""></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">جهت کار ابتدا باید یک زبان برنامه نویسی مانند c یا اسمبلی انتخاب نمود که در اینجا به زبان c با نرم افزار microc میپردازیم.کار با این نرم افزار بسیار ساده بوده ، به این صورت که با انتخاب New/Project و انتخاب نوع و فرکانس تراشه از آن استفاده میکنیم. (محدوده آنرا از کاتالوگ تراشه ببینید-در pic16f877 ماکزیمم فرکانس کاری ۲۰Mhz میباشد-) سپس برنامه را نوشته ودر آخر روی Build در منوی بالا کلیک میکنیم تا خطایابی شود و فایل هگز خروجی برای پروگرامر یا پروتئوس فراهم شود. برای پروگرام کردن میتوان از پروگرمر های pikit موجود در بازار استفاده کرد.</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(128, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">فهرست :</strong></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">میکروکنترلر pic</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">وقفه INT</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">وقفه تغیر در پورت B</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">تایمر</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">تایمر صفر</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">تایمر یک</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">تایمر ۲</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">CCP</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">واحد مرجع ولتاژ</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">واحد مقایسه کننده</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">واحد مبدل آنالوگ به دیجیتال</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">حافظه EEPROM</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">خطاهای برنامه نویسی</span></p><p style="color: rgb(36, 24, 1); text-align: right; widows: 1; font-family: Georgia, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.2px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" style="font-family: tahoma, verdana, arial;">منبع:&nbsp;</font><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma, verdana, arial; color: rgb(128, 0, 128);"><b><font color="#408fac">پروژه دات کام</font></b></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; line-height: 21.3333px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><font color="#3333ff"><a href="http://www.4shared.com/zip/JqkJCVZgba/Pic_microcontroller_instructio.html" target="" title=""><span style="font-size: 10.6667px; line-height: normal;"></span></a><span style="font-size: 10.6667px; line-height: normal;"><a href="http://8pic.ir/images/lusld7preibb7kiygpxi.jpg" target="" title="" style="text-decoration: none; font-size: 8pt;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">دانلود از<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> </span>سرور 4shared</font></a>&nbsp;</span><xml style="font-size: 10.6667px; line-height: normal;"><w:lidthemecomplexscript></w:lidthemecomplexscript></xml><span style="font-size: 10.6667px; line-height: normal;">&nbsp;</span></font></b></p> text/html 2016-10-01T05:22:09+01:00 eesa.mihanblog.com نینا امین نژاد ♦️سهم موتورهای الکتریکی از کل مصرف برق دنیا به تفکیک کاربردهای موتورهای الکتریکی و سایر بخش های مصرف کننده (سال 2011) http://eesa.mihanblog.com/post/1021 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/ewu7e220o5op11a0ynz6.jpg" alt=""></div> text/html 2016-10-01T05:16:42+01:00 eesa.mihanblog.com نینا امین نژاد یک نمونه دتکتور گاز از نوع InfraRed با کاربرد در فضاهای مسیر باز http://eesa.mihanblog.com/post/1020 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/ujyffbj6wz3i3ia44khl.jpg" alt=""></div> text/html 2016-10-01T05:11:16+01:00 eesa.mihanblog.com نینا امین نژاد ♦️مقایسه راندمان لامپ های LED، کم مصرف و رشته ای http://eesa.mihanblog.com/post/1019 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/uqhbga1rnc6tc5zhbsia.jpg" alt=""></div> text/html 2016-09-11T19:30:00+01:00 eesa.mihanblog.com نینا امین نژاد عید سعید «قربان»، جشن «تقرب» عاشقان حق مبارک http://eesa.mihanblog.com/post/1017 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/c603pp8msbjapix7sgg9.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-08-25T13:30:00+01:00 eesa.mihanblog.com نینا امین نژاد چگونگی ساخت یک روبات مسیر یاب http://eesa.mihanblog.com/post/1016 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">شرح مختصر :</font></span></strong><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2"> &nbsp;پروژه ی ما تحت عنوان (( ربات مسیر یاب هفت سنسور )) که در سه فصل تهیه شده است ، فصل اول مستندات این پروژه به بررسی تعاریف خاصی که در زمینه رباتیک وجود دارد و همچنین موضوعات مرتبط با آن مانند تاریخچه رباتیک ، انواع رباتها ، دسته بندی رباتها&nbsp; پرداخته ایم. در فصل دوم کاربرد رباتها و همچنین اجزاء رباتها را مورد بررسی قرار داده ایم. در فصل سوم ، ساختن ربات مسیر یاب ، شرح عملکرد ربات ، توضیحات مدار و برنامه ربات و همچنین تصاویری از قطعات این ربات و تصویر ربات مسیر یاب به طور کامل قرار داده شده است . ربات مسیریاب رباتی است که می تواند در یک مسیر از قبل تعیین شده حرکت کند ، این مسیر میتواند یک خط سیاه در زمینه سفید یا یک خط سفید در زمینه سیاه باشد. یا مخلوتی از هر دو باشد .ربات باید بتواند انواع مسیرهای موجود مانند پیچ، بریدگی، خطوط زاویه دار و مهم تر از همه حلقه را در کمترین زمان ممکن طی کند .</font><span style="font-size: 8.5pt;"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height: 200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/qp7k2jw9abp2m9agjcal.jpg" alt=""></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><strong><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: maroon;">فهرست :</span></strong><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: maroon;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">&nbsp; تعاریف ربات<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">&nbsp;علم رباتیک<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">مزایای رباتها<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">معایب رباتها<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">تاریخچه رباتها<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">دسته بندی رباتها<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">دسته بندی اتحادیه رباتهای ژاپن<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">دسته بندی موسسه رباتیک آمریکا<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">دسته بندی اتحادیه فرانسوی رباتهای صنعتی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">&nbsp;انواع رباتها<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">رباتهای متحرک<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">ربات همکار<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">نانوبات<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">طبقه بندی رباتها<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">طبقه بندی رباتها از نظر کاربرد<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">رباتهای صنعتی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">رباتهای شخصی و علمی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">رباتهای نظامی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">طبقه بندی رباتها از نظر استراتژی کنترل<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">طبقه بندی رباتها از نظر محرک مفصلها<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">سیستمهای الکتریکی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">موتورهای </span><span dir="LTR" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">DC</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">موتورهای </span><span dir="LTR" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">AC</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">فصل دوم (کاربرد رباتها و اجزاء آنها)<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">کاربرد رباتها<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">ربات آدم نمای اعلام خطر<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">رباتها برای تقلید رفتار حیوانات<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">ربات تعقیب خط<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">ربات حس کننده تماس<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">ربات آبی، برای یافتن جعبه سیاه هواپیما<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">ربات پذیرش<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">اجزاء اصلی یک ربات<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">بازوی مکانیکی ماهر<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">سنسورها<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">سنسورهای بدون تماس<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">سنسورهای القائی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">کنترلر<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">واحد تبدیل توان<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">موتور<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">&nbsp;دسته بندی کلی موتورها<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">محرک مفاصل<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">&nbsp;ربات مسیریاب<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">ربات مسیر یاب&nbsp; سنسور<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">&nbsp;شرح عملکرد ربات مسیر یاب<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">ساختن ربات مسیر یاب<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">&nbsp;مدار ربات مسیر یاب<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">برنامه ربات مسیر یاب<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">&nbsp;شکل ربات مسیر یاب&nbsp; سنسور<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">منابع و ماخذ</font></span></p><p style="color: rgb(36, 24, 1); text-align: right; widows: 1; font-family: Georgia, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.2px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" style="font-family: tahoma, verdana, arial;">منبع:&nbsp;</font><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma, verdana, arial; color: rgb(128, 0, 128);"><b><font color="#408fac">پروژه دات کام</font></b></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><a href="http://www.4shared.com/zip/Dr4NbaJuce/How_to_build_a_robot_router.html" target="_blank" title=""><b style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: normal;"></b></a><b style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: normal;"><a href="http://8pic.ir/images/lusld7preibb7kiygpxi.jpg" target="" title="" style="text-decoration: none; font-size: 8pt;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">دانلود از سرور 4shared</font></a>&nbsp;</b><xml style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: normal;"><w:worddocument><w:trackmoves><w:trackformatting><w:punctuationkerning><w:validateagainstschemas><w:donotpromoteqf><w:lidthemecomplexscript></w:lidthemecomplexscript></w:donotpromoteqf></w:validateagainstschemas></w:punctuationkerning></w:trackformatting></w:trackmoves></w:worddocument></xml><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: normal;">&nbsp;</span></p> text/html 2016-08-17T19:30:00+01:00 eesa.mihanblog.com نینا امین نژاد سی و یكمین كنفرانس بین المللی برق http://eesa.mihanblog.com/post/1015 <div align="center"><img src="http://8pic.ir/images/uyqrd50nqkusl57jhmw7.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2016-08-15T19:30:00+01:00 eesa.mihanblog.com نینا امین نژاد پروتکل OPC http://eesa.mihanblog.com/post/1013 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p><strong><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">شرح مختصر</span></strong><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><strong><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :</span></strong><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> &nbsp;<span dir="RTL" lang="AR-SA">با توجه به فراوانی برندها و تامین کنندگان مختلف تجهیزات اتوماسیون در یک دستگاه یا واحد صنعتی، بکارگیری روشی یکسان و استاندارد برای برقراری ارتباط این تجهیزات با نرم افزار مانیتورینگ الزامی است. نرم افزارهای</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> OPC Server <span dir="RTL" lang="AR-SA">وظیفه برقراری این ارتباط را برعهده دارند تا طراح یا برنامه نویس فارغ از پروتکل های نرم افزاری و سخت افزاری به توسعه و طراحی سیستم مانیتورینگ و کنترل خود بپردازد یا از نرم افزارهایی که بدین منظور تولید شده اند استفاده نماید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">عدم نیاز به درایورهای متعدد به منظور برقراری ارتباط با تجهیزات و کنترلرها – پشتیبانی اکثریت قریب به اتفاق کمپانی های صنعتی از استاندارد پروتکل</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> OPC – <span dir="RTL" lang="AR-SA">برقراری ارتباط امن بین تجهیزات و نرم افزارهای صنعتی با سیستمها و سرویسهای مبتنی بر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> IT <span dir="RTL" lang="AR-SA">و وب. حوزه عملکرد تکنولوژی فوق بر روی مستندات متمرکزاست. در ادامه شرکت مایکروسافت به این نکته پی برد که تکنولوژی فوق نباید صرفا متمرکز بر روی مستندات باشد و می تواند عملکردی جامع تر را داشته باشد. بدین منظور نسخه شماره </span></span><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">۲</span><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"> ، </span><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">OLE <span dir="RTL" lang="AR-SA">در سال </span></span><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">۱۹۹۵</span><span dir="RTL" style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"> مطرح گردید و این نسخه در ادامه تمامی عناصر و اجزای موجود در محیط ویندوز را شامل گردید و بدین ترتیب تکنولوژی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> COM <span dir="RTL" lang="AR-SA">مطرح شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p><strong><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">فهرست</span></strong><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><strong><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :</span></strong><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></p> <p><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">معرفی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> OPC <span dir="RTL" lang="AR-SA">و کاربرد آن</span></span></p> <p><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">پروتکل</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> OPC</span></p> <p><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">مزایای</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> OPC</span></p> <p><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">معرفی پروتکل</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> DDE <span dir="RTL" lang="AR-SA">و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> OLE</span></p> <p><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">ساختار سیستم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> OPC</span></p> <p><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">سرویس</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> OPC Enum</span></p> <p><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">انواع</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> OPC</span></p> <p><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">تنظیمات</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> DCOM</span></p> <p><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">افزونگی در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> OPC</span></p> <p><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Tunneling <span dir="RTL" lang="AR-SA">در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> OPC</span></p> <p><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">معرفی نرم افزارهای</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> OPC</span></p><p><br></p><p style="color: rgb(36, 24, 1); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; font-family: Georgia, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.2px;"><font style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: tahoma, verdana, arial; text-align: right;" size="2">منبع:&nbsp;</font><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma, verdana, arial; text-align: right; color: rgb(128, 0, 128);"><b><font color="#408fac">پروژه دات کام</font></b></span></p><b><font color="#3333FF"><a href="http://8pic.ir/images/lusld7preibb7kiygpxi.jpg" target="" title=""><font face="times new roman, times, serif" size="5">دانلود از سرور 4shared</font></a>&nbsp;</font></b><xml><w:worddocument><w:trackmoves><w:trackformatting><w:punctuationkerning><w:validateagainstschemas><w:donotpromoteqf><w:lidthemecomplexscript></w:lidthemecomplexscript></w:donotpromoteqf></w:validateagainstschemas></w:punctuationkerning></w:trackformatting></w:trackmoves></w:worddocument></xml> text/html 2016-08-08T19:30:00+01:00 eesa.mihanblog.com نینا امین نژاد تبدیل زباله به انرژی بدون نیاز به سوخت فسیلی http://eesa.mihanblog.com/post/1006 <p class="summary" itemprop="description" style="box-sizing: border-box; font-family: IRAN, verdana, tahoma; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font size="2">محققان پژوهشگاه صنعت با استفاده از فناوری پلاسما موفق شدند زباله را بدون نیاز به اکسیژن و یا سوخت‌های فسیلی به انرژی تبدیل کنند.</font></p><div itemprop="articleBody" class="item-text" style="box-sizing: border-box; font-family: IRAN, verdana, tahoma; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 21.4286px; text-align: justify;"><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 1.6em;"><font size="2">به گزارش ایسنا، حمیدرضا بزرگ‌زاده، مجری طرح، موضوع دفع زباله و بازیافت آن را یکی از مباحث روز دنیا دانست و گفت: در حال حاضر نیز در کشور ما و تنها در کلانشهر تهران روزانه بین 7 تا 9 هزار تن زباله در روز تولید می‌شود که اگر به آن توجه نشود، می‌تواند بحران ساز شود.</font></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 1.6em;"><font size="2">بزرگ زاده با تاکید بر این که در بسیاری از کشورهای پیشرفته زباله‌ها به عنوان منبع تولید انرژی بشمار می‌رود، ادامه داد:از این رو بازیافت زباله‌ها از روش‌هایی چون تبدیل آن به کمپوست می‌تواند در این زمینه موثر باشد.</font></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 1.6em;"><font size="2">وی با تاکید بر این که روش کمپوست در کشور ما به علت عدم تفکیک زباله‌ها از مبدا و روش دفع نیز به علت ایجاد مشکلاتی همچون آلودگی آب در مناطقی که سطح آب زیرزمینی بالا است، روش‌های مناسبی نیستند، خاطر نشان کرد: برای تبدیل زباله‌ها به انرژی راه‌های متفاوتی همچون استفاده از زباله سوزها و گازی سازی پلاسما وجود دارد که روش گازی سازی پلاسما دارای راندمان بالاتری نسبت به زباله سوزها است.</font></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 1.6em;"><font size="2">مجری طرح با بیان اینکه در روش گازی سازی پلاسما قابلیت پردازش انواع زباله از قبیل زباله‌های صنعتی، شهری، بیمارستانی و زباله‌های خطرناک وجود دارد، اضافه کرد: یکی از مهمترین و با اهمیت‌ترین قابلیت‌های این سیستم، افزون بر قابلیت پردازش همه زباله‌ها، نیاز نداشتن به جداسازی زباله برای انجام فرایند است.</font></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 1.6em;"><font size="2">وی با بیان این که با پیشنهاد ستاد توسعه فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر، فعالیت بر روی روش گازی سازی پلاسما آغاز کردیم، گفت: برای این منظور نخست مطالعه‌ امکان سنجی پروژه در کشور تعریف و انجام شد و پس از آن با مشخص شدن پتانسیل‌های موجود در کشور ساخت پایلوت را شروع کردیم.</font></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 1.6em;"><font size="2">وی موفقیت در گازی سازی پلاسما را نیازمند ساخت مشعل‌های پلاسمایی دانست که فناوری ساخت آن در اختیار آمریکا و چند کشور پیشرفته اروپایی قرار دارد و اظهار کرد: در این پروژه رآکتوری با سه مشعل طراحی و ساخته شد به گونه‌ای که با توان مجموع مشعل‌ها یعنی 100 کیلووات در ساعت یک تن زباله را در روز امحا خواهد شد. این مشعل‏ها، بدون نیاز به اکسیژن یا سوخت فسیلی، زباله را به طور مستقیم به حرارت شعله با دمای بالا تبدیل می‏‌کنند.</font></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 1.6em;"><font size="2">عضو هیات علمی پژوهشکده صنعت نفت با بیان اینکه این فناوری به صورت بومی داخل کشور ساخته شده است، گفت: در فاز بعدی قرار است فناوری پیشرفته‌تری را به کشور منتقل کنیم؛ زیرا نقاطی در کشور وجود دارد که روزانه 2 هزار تن زباله تولید می‌کنند بنابراین برای این میزان نیز باید برنامه داشته باشیم.</font></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 1.6em;"><font style="color: rgb(36, 24, 1); font-size: 13px; line-height: 18.2px; text-align: right; widows: 1; font-family: tahoma, verdana, arial;">منبع:&nbsp;</font><span style="line-height: 18.2px; text-align: right; widows: 1; font-size: 8pt; font-family: tahoma, verdana, arial; color: rgb(128, 0, 128);"><b><font color="#408fac">ایسنا</font></b></span></p></div> text/html 2016-08-06T19:30:00+01:00 eesa.mihanblog.com نینا امین نژاد تولید سلول‌های خورشیدی ارزان‌قیمت با روش محققان کشور http://eesa.mihanblog.com/post/1005 <span id="ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_NewsUI_NewsDetailCustomized10cphMiddle_8_lblLead" class="briefDescription" style="font-stretch: normal; font-family: Tahoma; line-height: 18px; color: rgb(37, 89, 149);">محققان دانشگاه تربیت مدرس با بهره‌گیری از ترکیبات نیمه‌هادی سه‌تایی، سلول‌های خورشیدی کم‌هزینه‌ تولید کردند.</span><br style="font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><span id="ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_NewsUI_NewsDetailCustomized10cphMiddle_8_lblBody" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><p style="text-align: justify;"><strong>به گزارش سرویس علم و فن آوری پایگاه اطلاع رسانی صبا به نقل از ایسنا،</strong>&nbsp;دکتر امیرحسین چشمه خاور، از محققان طرح اظهار کرد:&nbsp;ترکیبات نیمه‌ هادی ترکیباتی هستند که مقاومت الکتریکی آنها بسیار بیشتر از مواد هادی و بسیار کمتر از مواد عایق است. این ترکیبات تحت شرایط خاص می‌توانند به هادی جریان الکتریسیته تبدیل شوند.&nbsp;</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وی افزود: عمده کاربرد این مواد که به دو دسته‌&nbsp;کلی نوع&nbsp;<span dir="LTR">p</span>&nbsp;و نوع&nbsp;<span dir="LTR">n</span>&nbsp;تقسیم می‌شوند، در ساخت دیود، تولید اشعه‌&nbsp;لیزر و سلول‌های خورشیدی است، از این رو بهینه‌ سازی خواص این ترکیبات می‌تواند عملکرد تجهیزات تولید شده از آنها را بهبود بخشد.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">چشمه خاور&nbsp;با اشاره به مشکلات اصلی پیش روی تجاری‌سازی سلول‌های خورشیدی، گفت: سلول‌های خورشیدی بدون ایجاد کوچک‌ترین آلودگی توانایی تبدیل انرژی خورشید به انرژی الکتریکی را دارند؛ ولی مشکلی که تجاری شدن این سلول‌ها را با محدودیت جدی مواجه می‌کند، قیمت تمام ‌شده‌ بالای سلول و عدم پایداری آنها است.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وی ادامه داد: از این ‌رو در این پروژه سعی شده با بهره‌گیری از نیمه‌هادی‌های جدید، هزینه‌ تولید این سلول‌ها را کاهش و پایداری آنها را افزایش دهیم؛ چراکه با بهره‌گیری از نتایج این طرح می‌توان سلول‌های خورشیدی با قیمت پایین‌تر و بازدهی بالاتر تولید کرد.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">این محقق به ارائه‌ توضیحات کامل‌تری در رابطه با نیمه‌رساناها پرداخت و خاطر نشان کرد: مواد نیمه ‌رسانا در حضور نور خورشید و با جذب آن جفت الکترون- حفره تولید می‌کنند. این دسته از مواد دارای دو نوار انرژی به نام ترازهای ظرفیت و هدایت هستند. اختلاف انرژی بین این دو تراز گاف نامیده می‌شود.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وی اضافه کرد: هر چه مقدار این گاف انرژی کمتر باشد، یعنی ماده با گرفتن فتون‌های کم انرژی‌تری می‌تواند جفت الکترون حفره تولید کند. اندازه‌ ذرات نیز تأثیر مستقیمی بر گاف انرژی دارد.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">چشمه خاور، یادآور شد: در این پژوهش نانوذرات نیمه‌هادی سه‌تایی بر پایه‌ مس جهت تولید سلول خورشیدی ارزان‌ قیمت و پایدار استفاده شده است. همچنین پارامترهای تأثیرگذار بر دست‌یابی به یک مورفولوژی و گاف انرژی مطلوب مورد ارزیابی قرار گرفته‌است.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">این طرح در قالب رساله‌ دکترای دکتر امیرحسین چشمه خاور و با راهنمایی دکتر علیرضا محجوب از دانشگاه تربیت مدرس و دکتر نیما تقوی‌نیا از دانشگاه صنعتی شریف صورت گرفته است. این رساله تحت عنوان پایان‌نامه‌ موردنیاز صنعت به تأیید داوران ستاد ویژه‌ توسعه‌ فناوری نانو نیز رسیده است.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><br></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><font style="color: rgb(36, 24, 1); font-size: 13px; line-height: 18.2px; text-align: right; widows: 1; font-family: tahoma, verdana, arial;">منبع:&nbsp;</font><span style="line-height: 18.2px; text-align: right; widows: 1; font-size: 8pt; font-family: tahoma, verdana, arial; color: rgb(128, 0, 128);"><b><font color="#408fac">صبا</font></b></span></p></span> text/html 2016-07-05T19:30:00+01:00 eesa.mihanblog.com نینا امین نژاد عید سعید فطر مبارک http://eesa.mihanblog.com/post/1004 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/so1b1a9ervvby9oiomxq.jpg" alt=""></div> text/html 2016-06-29T19:30:00+01:00 eesa.mihanblog.com نینا امین نژاد نمونه سؤالات درس مدارهای مجتمع خطی برای کارشناسی ارشد http://eesa.mihanblog.com/post/1003 <div><br></div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/0z6xoimwjr6wfgi8amnn.jpg" alt=""><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/g9eshqnl6gb1viiksrh2.jpg" alt=""></div> text/html 2016-06-26T19:30:00+01:00 eesa.mihanblog.com نینا امین نژاد نمونه سؤالات درس الکترونیک نوری 1 و 2 برای کارشناسی ارشد http://eesa.mihanblog.com/post/1002 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/nnazww605829jle1hay9.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/cvjzlhteml9jcm5efws3.jpg" alt=""><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/w9252mmwo0507q4sn5yp.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/8g993odandhlethtpfqm.jpg" alt=""></div> text/html 2016-05-31T19:30:00+01:00 eesa.mihanblog.com نینا امین نژاد آموزش سیمیولینک http://eesa.mihanblog.com/post/1001 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><strong><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">شرح مختصر : </span></strong><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">سیمیولینک یک ابزار شبیه‌سازی همراه با نرم‌افزار متلب است. موارد استفاده از سیمیولینک عمومی هستند و مانند بسیاری دیگر از نرم‌افزارهای شبیه‌سازی مهندسی، منحصر به کاربردهای خاصی نیست؛ که این مورد مزایا و معایب متفاوتی را برای سیمیولینک ایجاد می‌کند. با استفاده از سیمولینک می‌توان رفتار یک سیستم را بدون نیاز به ساختن آن تحلیل نمود. در نتیجه یک مهندس با استفاده از سیمولینک می‌تواند علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه و زمان به بررسی تأثیر اغتشاشات یا سایر عوامل ورودی بر عملکرد یک سیستم بپردازد. همچنین شبیه‌سازی سیستم‌ها این توانایی را در اختیار می‌گذارد تا عکس‌العمل یک سیستم در صورت تغییر پارامترهای ورودی آن به خوبی شناخته شود. سیمولینک به صورت یک کتابخانه در نرم‌افزار </span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">MATLAB<span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL"><span dir="RTL"></span> عرضه شده است که شبیه‌سازی توسط بلوک‌های این کتابخانه به صورت دیاگرام‌های بلوکی انجام می‌شود.</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/h5et0xf26twx3cxgby9j.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><blogextendedpost style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"></blogextendedpost></p><div style="font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255);"><p style="font-family: Georgia, Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: normal; font-size: 13px; color: rgb(36, 24, 1); line-height: 18.2px;"><font size="2" style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: tahoma, verdana, arial; text-align: right;">منبع:&nbsp;</font><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma, verdana, arial; text-align: right; color: rgb(128, 0, 128);"><b><font color="#408fac">پروژه دات کام</font></b></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-weight: normal; font-size: 10.6667px; color: rgb(36, 24, 1); text-align: right; margin: 0px; padding: 8px; border: 0px; outline: 0px; line-height: 22px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><strong></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-weight: normal; font-size: 10.6667px; color: rgb(36, 24, 1); text-align: right; line-height: 18.2px;"><blogextendedpost style="line-height: normal;"></blogextendedpost></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-weight: normal; font-size: 10.6667px; color: rgb(36, 24, 1); text-align: right; line-height: 21.3333px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 21.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://www.4shared.com/zip/1_TNu4FIba/Simulation_training.html" target="" title=""><font size="5" face="times new roman, times, serif"><b>دانلود از سرور 4shared</b></font></a></p></div> text/html 2016-05-26T19:30:00+01:00 eesa.mihanblog.com نینا امین نژاد گزارش کارگاه الکترونیک http://eesa.mihanblog.com/post/1000 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><strong style="line-height: 200%;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">شرح مختصر :</span></strong><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> &nbsp;&nbsp;گزارش کارگاه الکترونیک&nbsp;مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند بین پایه‌هایش اختلاف ولتاژ ایجاد میشود. این قطعه مصرف بسیاری در الکترونیک دارد. برای تشخیص مقدار اهم مقاومت‌ها از رنگهای روی آن استفاده می‌شود و یک رنگ نقره‌ای یا طلایی نیز در آخر این رنگ‌ها به عنوان درصد خطا در نظر گرفته می‌شود. هر وسیله الکترونیکی بنا به طراحی خاص خود ، به ولتاژ و آمپراژ مشخصی جهت راه اندازی و کارکرد نیاز دارد.منبع تغذیه دستگاهی است که قادر است از یک ورودی با ولتاژ و آمپراژ ثابت (بنا به طراحی داخلی خود) ولتاژ و آمپراژ مختلفی را تولید نماید. &nbsp;منابع تغذیه بر دونوع </span><span dir="LTR" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">AC</span><span dir="RTL" style="line-height: 200%;"></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span> و </span><span dir="LTR" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">DC</span><span dir="RTL" style="line-height: 200%;"></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span> تقسیم می شود که بنا به اقتضای مدار می توان آنها را به مدار وصل نمود،اما منبع تغذیه ای که در اکثر برای کاربرد کارهای الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرد را در شکل زیر مشاهده می نماییم. مدار یکسو ساز نیم موج از یک منبع ولتاژ متناوب ویک مقاومت بار و یک دیود تشکیل شده است. ترانسفورماتور دامنه برق شهر را از </span><span lang="FA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">۲۲۰</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> ولت به ولتاژ کمتری تبدیل نموده و به مدار اعمال می مثبت می شود . دیود در بایاس مستقیم </span><span dir="LTR" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">B</span><span dir="RTL" style="line-height: 200%;"></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span> نسبت به نقطه </span><span dir="LTR" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">A</span><span dir="RTL" style="line-height: 200%;"></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span> نماید. در نیم سیکل مثبت نقطه در جهت قرار دادی) از دیود و مقاومت بار ) </span><span dir="LTR" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">B</span><span dir="RTL" style="line-height: 200%;"></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span> بطرف نقطه </span><span dir="LTR" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">A</span><span dir="RTL" style="line-height: 200%;"></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span> بوده و جریان الکتریکی از نقطه عبور می نماید. بدین ترتیب افت ولتاژ دو سر مقاومت بار بوجود می آید.منفی می شود . دیود در بایاس معکوس بوده و </span><span dir="LTR" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">B</span><span dir="RTL" style="line-height: 200%;"></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span> نسبت به نقطه </span><span dir="LTR" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">A</span><span dir="RTL" style="line-height: 200%;"></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span> در نیم سیکل منفی نقطه جریان الکتریکی از مدار عبور نخواهد کرد. چون جریان داخل مدار صفر می باشد هیچ ولتاژی در دو سر مقاومت بار افت نخواهد کرد. در حقیقت این مدار نیم سیکل های منفی را حذف می نماید</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/3y46tx23h16l7ilxysyw.jpg" alt=""></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><strong><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: maroon;">فهرست :</span></strong><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">شدت جریان الکتریکی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">ولتاژ یا اختلاف پتانسیل<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">مقاومت الکتریکی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">قانون اُهم<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">پیشوندهای الکترونیک<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">مقاومت الکتریکی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">اتصال المان های مدارات الکتریکی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">مدار موازی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">مدار سری<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">اتصال منبع تغذیه </span><span dir="LTR" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">AC</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span> و </span><span dir="LTR" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">DC</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span> به مدار<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">دیود<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">بایاس دیود<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">بایاس مستقیم<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">بایاس معکوس<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">انواع جریان و ولتاژ<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">جریان مستقیم<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">جریان متناوب<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">موج<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">دامنه موج<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">فرکانس موج<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">فاز موج<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">طول موج<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">پریود یا زمان تناوب موج<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">انواع امواج<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">ارزش و مقدار ولتاژ مؤثر<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">یود معمولی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">مدار یکسو کننده نیم موج<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">یکسوساز پل<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">دیود زنر<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">چگونگی عمل رگولاسیون توسط دیود زنر</font><span style="font-size: 8.5pt;"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><blogextendedpost style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"></blogextendedpost></span></p><div style="font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255);"><p style="font-family: Georgia, Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: normal; font-size: 13px; color: rgb(36, 24, 1); line-height: 18.2px;"><font size="2" style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: tahoma, verdana, arial; text-align: right;">منبع:&nbsp;</font><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma, verdana, arial; text-align: right; color: rgb(128, 0, 128);"><b><font color="#408fac">پروژه دات کام</font></b></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-weight: normal; font-size: 10.6667px; color: rgb(36, 24, 1); text-align: right; margin: 0px; padding: 8px; border: 0px; outline: 0px; line-height: 22px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><strong></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-weight: normal; font-size: 10.6667px; color: rgb(36, 24, 1); text-align: right; line-height: 18.2px;"><blogextendedpost style="line-height: normal;"></blogextendedpost></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-weight: normal; font-size: 10.6667px; color: rgb(36, 24, 1); text-align: right; line-height: 21.3333px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 21.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://www.4shared.com/zip/m0C1gyZEce/E-workshop_report.html" target="" title=""><font size="5" face="times new roman, times, serif" color="#3366ff"><b>دانلود از سرور 4shared</b></font></a></p></div> text/html 2016-05-08T19:30:00+01:00 eesa.mihanblog.com نینا امین نژاد پروژه ی برد ارتباطی USB ، Wifi ، SMS و BlueTooth‎ http://eesa.mihanblog.com/post/999 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">شرح مختصر : </span></strong><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height: 200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مروزه ترمینال های بیسیم جهت برقراری ارتباط بین دو دستگاه که هر دو از سیستم مدیریتی ارتباط بیسیم استفاده می کنند بسیار رواج پیدا کرده است. دو دستگاه دارای ارتباط بیسیم پس از پیدا کردن یکدیگر می توانند با پروتکل های گوناگون شروع به داد و ستد اطلاعات کنند.سامانه های تعریف شده امروزه تاکید زیادی برای ایجاد ارتباطات بیسیم برای کاهش هزینه ها و سرعت عمل بیشتر در مخابره کردن اطلاعات دارد.ترمینال های استفاده شده می توانند به استفاده از پروتکل سریال شروع به مبادله اطلاعات از هر نقطه و فاصله معینی کنند. تحول تکنولوژی در زمینه های ارتباط بیسیم باعث گردیده تا روز به روز اشتیاق به کم کردن ارتباطات سیمی و افزایش و طراحی دستگاه هایی که حجم زیادی از اطلاعات را به صورت بیسیم مخابره می کنند گردد. از این نوع ارتباطات می توان به ارتباطات بیسیم که توسط گوشی های موبایل صورت می گیرد اشاره کرد. ارتباطاتی همچون ارسال پیامک می تواند تا کیلومتر ها آن طرف تر رد و بدل گردد و کنترل بسیاری از دستگاه های ساده را از فاصله دور ممکن کند. با قرار دادن سیستم های </span><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">BMS</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> در منزل، به طور مثال می توان از طریق ارسال و دریافت پیامک از وضعیت های محتلف خانه همچون دما، دزدگیر ها و … مطلع گردید. همچنین می توان از این طریق پیش از رسیدن به خانه وضعیت مطلوب را از طریق پیامک به روتر </span><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">BMS</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> منزل پیامک کرده تا قبل از رسیدن به منزل وضعیت مطلوب از نظر دمایی، روشنایی و … حاصل گردد. با پیشرفت سریع در مقوله ارتباطات و مخصوصا گوشی های موبایل امکان استفاده از روش های دیگر همچون بلوتوث و </span><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">SMS</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> میسر گردیده است که می توان از طریق یک اپلیکشین ساده به کنترل وسایل برقی با تنظیمات بسیار پیشرفته تر پرداخت. در کشور های توسعه یافته استفاده از این نوع اپلیکیشن ها و ماژول های ارتباطی روز به روز در حال توسعه می باشد که از مهم ترین دلایل می توان به ارزان بودن و کمتر کردن دستگاه های جانبی جهت کنترل این ماژول ها اشاره کرد.از اتصال </span><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">USB</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> نیز جهت کنترل قسمت های برد با رایانه می باشد</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p><div style="text-align: left;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/4urtylb6metf5xn6khjr.jpg" alt=""></div><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%; font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> <strong><span style="color: maroon;">فهرست : &nbsp;</span></strong><o:p></o:p></span><p></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">شرح کلی قطعات استفاده شده در پروژه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">. میکرو </span><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif">ATMEGA128</span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">. </span><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">LCD</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> با کنترلر </span><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">LM016L</span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">. آشنایی با </span><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">GSM</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">. انتخاب یک </span><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">GSM MODEM</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> مناسب<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">. آشنایی با سخت افزار </span><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt;line-height: 200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">SIM900</span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">. روشن کردن </span><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">SIM900</span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">. اتصال </span><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif">SIM900</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> به میکروکنترلر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">. ساخت یک پروژه با </span><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">SIM900</span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">. آشنایی با ماژول </span><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">ESP8266</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> وای فای<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">. شماتیک اتصال ماژول </span><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt;line-height: 200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">ESP</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> به میکرو<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">. نحوه راه اندازی ماژول </span><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt;line-height: 200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">ESP</span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">. استفاده از </span><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">ESP8266</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> برای کنترل اشیاء<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">. حالت های استفاده از </span><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt;line-height: 200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">ESP8266</span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">. راه اندازی ماژول وای فای </span><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">ESP</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> و برنامه نویسی آن با میکرو<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">. معرفی ماژول بلوتوث </span><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt;line-height: 200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">HC-05</span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">. راه اندازی ماژول </span><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">HC-05</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">. معرفی آی سی مبدل </span><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">USB</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> به سریال </span><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">FT232</span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">. نحوه کار با </span><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">FT232RL</span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">. شماتیک برد اصلی کشیده شده با نرم افزار </span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">Altium Designer</span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">. شماتیک مربوط به برد </span><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt;line-height: 200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">SMS </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، </span><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">Sim900</span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">. شماتیک پروگرامر آن برد </span><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt;line-height: 200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">USBasp</span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">. </span><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">ATcommand</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> های </span><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt;line-height: 200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">SIM900</span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">. </span><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">ATcommand</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> های </span><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt;line-height: 200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">ESP8266</span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.5pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt;line-height: 200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><blogextendedpost style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"></blogextendedpost></span></p><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><p style="font-weight: normal; font-family: Georgia, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.2px;"><strong>&nbsp;</strong><font size="2" style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: tahoma, verdana, arial; text-align: right;">منبع:&nbsp;</font><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma, verdana, arial; text-align: right; color: rgb(128, 0, 128);"><b><font color="#408fac">پروژه دات کام</font></b></span></p><p style="font-weight: normal; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; color: rgb(36, 24, 1); text-align: right; margin: 0px; padding: 8px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; line-height: 22px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><strong></strong></p><p style="font-weight: normal; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; color: rgb(36, 24, 1); text-align: right; line-height: 18.2px;"><blogextendedpost style="line-height: normal;"></blogextendedpost></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-weight: normal; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; color: rgb(36, 24, 1); text-align: right; line-height: 21.3333px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 21.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://www.4shared.com/office/m_w6wy5Kce/Project_communication_range_US.html" target="" title=""><font size="5" face="times new roman, times, serif"><b>دانلود از سرور 4shared</b></font></a></p></div> text/html 2016-04-21T19:30:00+01:00 eesa.mihanblog.com نینا امین نژاد کوچکترین دیود جهان تنها با استفاده از یک مولکول DNA ساخته شد http://eesa.mihanblog.com/post/998 <p itemprop="description" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 23px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: web_Yekan, Verdana, Tahoma, serif;"><font size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/rmjjn3r74nipfim1rx5a.jpg" alt=""></font></p><p itemprop="description" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 23px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: web_Yekan, Verdana, Tahoma, serif;"><span style="text-align: justify;"><font size="2">قطعات الکترونیکی روز به روز در حال پیچیده تر شدن بوده و تعداد اجزای به کار رفته در درون آن ها به طور دائم در حال افزایش است.</font></span></p><div itemprop="articleBody" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: web_Yekan, Verdana, Tahoma, serif; line-height: 22.8799991607666px;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 23px; text-align: justify;"><font size="2">به زودی روزی می رسد که همه ی ما متوجه شویم قانون مور با محدودیت هایی که دارد، دیگر جوابگو نبوده و کاربرد ندارد. صنعت الکترونیک در تلاش برای جلوگیری از انجام این اتفاق است. به همین دلیل، محققان و پژوهشگران این عرصه، مدت ها است که به مواد جایگزین روی آورده و در تلاش برای ساخت قطعات الکترونیکی در مقیاس مولکولی هستند. در این&nbsp;<a href="https://www.webgardha.com/tag/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7" class="ky" target="_blank" title="ارتباط" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(74, 0, 76); text-decoration: none; outline: none;">ارتباط</a>، محققان دانشگاه جورجیا موفق شده اند برای اولین بار دیودی در مقیاس مولکولی بسازند که تنها از یک مولکول DNA تشکیل شده است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 23px; text-align: justify;"><font size="2">اما کاربرد دیود چیست؟ دیود&nbsp;<a href="https://www.webgardha.com/tag/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87" class="ky" target="_blank" title="قطعه" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(74, 0, 76); text-decoration: none; outline: none;">قطعه</a>&nbsp;ای الکترونیکی است که رفتار بسیار جالبی در مدار دارد. این قطعه، جریان را در جهتی ویژه و بدون هیچ گونه مقاومت خاصی از خود عبور می دهد؛ اما اگر جریان بخواهد در جهت مخالف حرکت کند، تقریبا تمام آن را مسدود کرده و به آن اجازه ی جاری شدن در آن مسیر را نمی دهد. مسیر عبور جریان در دیود از کاتد به آند است. دیودها در اندازه های مختلفی ساخته شده و مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از کاربردهای این قطعات، یکسو کنندگی است. همان طور که احتمالا می دانید، جریان برق شهر، متناوب است. یعنی به صورت یک موج سینوسی است. دیودهای استفاده شده در قطعات الکترونیکی مختلف، این جریان را یکسوسازی کرده و آن را برای استفاده در وسایل مختلف مناسب می کنند. دیودها پایه ی الکترونیک هستند و میلیاردها قطعه از آن ها روزانه در وسایل و چیپ های مختلف استفاده می شود. حال حتی کوچکترین دیودها نیز با مشکلی مواجه شد ه اند و آن هم تعداد قابل کاشت آن ها بر روی یک چیپ است.</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 23px;"><font size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/ycfalr5nfj5lbzlfoos2.jpg" alt=""></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 23px; text-align: justify;"><font size="2">دکتر بینگوان ژو، یکی از سرمایه گذاران این عرصه و از اساتید برجسته ی دانشگاه جورجیا است. او در این مورد می گوید:</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 23px; text-align: justify;"><font size="2">در ۵۰ سال اخیر، روز به روز توانایی ما در قرار دادن قطعات کوچک تر و بیشتر در چیپ ها افزایش یافته است؛ اما بالاخره پیش بینی کارشناسان الکترونیک به حقیقت پیوست و ما هم اکنون در لبه ی مرز محدودیت های فیزیکی اتم های سیلیکون قرار گرفته ایم. اگر چیپ های سیلیکونی بیش از این کوچک شوند، رفتار آن ها بسیار ناپایدار و غیر قبل پیش بینی خواهد شد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 23px; text-align: justify;"><font size="2">بسیاری از قطعات مورد نیاز دنیای الکترونیک، تاکنون در مقیاس اتمی و مولکولی ساخته شده اند. مثلا چند سال قبل، محققان موفق به ساختن یک سوییچ نوری در مقیاس اتم و یک دیود در مقیاس مولکول شدند. اما تفاوت دیود ساخته شده در دانشگاه جورجیا این است که از مواد غیر ارگانیکی همچون سیلیکون ساخته نشده است؛ بلکه در ساخت آن از DNA استفاده شده است. DNA، ابتدایی ترین بلوک سازنده ی حیات بر روی زمین است.</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 23px;"><font size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/ho2t2i6ezvxwf776nj2k.jpg" alt=""></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 23px; text-align: justify;"><font size="2">به طور معمول، دیود ها از سیلیکون و با ایجاد اتصالی بین دو قطعه ی n و p (به معنای Negative و Positive) ساخته می شوند. نیمه رسانای نوع n دارای الکترون بیشتر و نیمه رسانای نوع p دارای حفره ی بیشتری است. دیود به دلیل خواص ذاتی نیمه رساناهای نوع n و p، جریان را تنها در یک جهت عبور می دهد و اگر جریانی بخواهد از جهت مخالف عبور کند، تقریبا تمام آن را مسدود می کند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 23px; text-align: justify;"><font size="2">بدون شک استفاده از مولکولی همچون DNA برای ساخت دیود و مشاهده ی رفتار نیمه رسانایی از آن، به سادگی سیلیکون نبوده است. محققان نمی توانند برای ساخت این نوع دیود، تنها نیمه رسانا ها را به سادگی در کنار هم قرار داده و انتظار عملکردی مناسب را از آن داشته باشند؛ چرا که در این نوع دیود در واقع از نیمه رسانا خبری نیست! محققان پس از بررسی های بسیار دریافتند که DNA تنها در شرایطی می تواند به عنوان دیود مورد استفاده قرار گیرد که مولکولی به نام&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">coralyne به آن متصل شود.</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 23px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><font size="2">تیم تحقیقات، با استفاده از یک رشته ی دوتایی DNA طراحی شد ه ی ۱۱ جفت باز (که مولکول های کوچکی محسوب می شوند) موفق شدند مولکول coralyne را به اندازه ی چند نانومتر به مداری الکترونیکی بچسبانند. پس از برقراری این اتصال و اعمال ولتاژ بین دو سر مدار، نکته ی بسیار جالبی کشف شد. هنگامی که ولتاژ مثبت بود، مولکول ترکیبی به دست آمده، جریان را ۱۵ برابر بهتر از زمانی که ولتاژ منفی بود انتقال می داد. این به معنای تشابه عملکرد مولکول مورد نظر با دیود است. پروفسور ژو در این مورد با حیرت می گوید:</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 23px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><font size="2">این باورنکردنی است! ساختار فیزیکی مولکول پس از اتصال coralyne همچنان متقارن باقی می ماند. پس چطور امکان دارد که پس از اعمال این تغییر، همچون دیود عمل کرده و به یکسوکننده ی جریان تبدیل شود؟</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 23px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><font size="2">با توجه به گفته های محققان پروژه، احتمالا این کشف منجر به ساخت دستگاه های الکترونیکی بسیار کوچکتر، پیشرفته تر و قدرتمندتر خواهد شد. ژو در این مورد می گوید:</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 23px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><font size="2">کشف امروز ما می تواند منجر به پیشرفت هایی در طراحی و ساخت قطعات نانومتری نیمه رسانا شود. قطعاتی که حداقل ۱۰۰۰ برابر کوچکتر از نمونه های کنونی هستند!</font></span></p></div><div class="clear" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: web_Yekan, Verdana, Tahoma, serif; line-height: 22.8799991607666px;"></div><p style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 23px; text-align: justify; font-family: web_Yekan, Verdana, Tahoma, serif;"><font size="2" color="#3366ff">منبع : زومیت</font></p> text/html 2016-04-18T19:30:00+01:00 eesa.mihanblog.com نینا امین نژاد آموزش سیمیولینک http://eesa.mihanblog.com/post/997 <div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><strong style="line-height: 18.2px;">شرح مختصر :&nbsp;</strong><span style="line-height: 18.2px;">سیمیولینک یک ابزار شبیه‌سازی همراه با نرم‌افزار متلب است. موارد استفاده از سیمیولینک عمومی هستند و مانند بسیاری دیگر از نرم‌افزارهای شبیه‌سازی مهندسی، منحصر به کاربردهای خاصی نیست؛ که این مورد مزایا و معایب متفاوتی را برای سیمیولینک ایجاد می‌کند. با استفاده از سیمولینک می‌توان رفتار یک سیستم را بدون نیاز به ساختن آن تحلیل نمود. در نتیجه یک مهندس با استفاده از سیمولینک می‌تواند علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه و زمان به بررسی تأثیر اغتشاشات یا سایر عوامل ورودی بر عملکرد یک سیستم بپردازد. همچنین شبیه‌سازی سیستم‌ها این توانایی را در اختیار می‌گذارد تا عکس‌العمل یک سیستم در صورت تغییر پارامترهای ورودی آن به خوبی شناخته شود. سیمولینک به صورت یک کتابخانه در نرم‌افزار MATLAB عرضه شده است که شبیه‌سازی توسط بلوک‌های این کتابخانه به صورت دیاگرام‌های بلوکی انجام می‌شود..</span></font></div><div><p style="text-align: center; line-height: 18.2px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/finb5lawc7t5qtdb93vh.jpg" alt=""></p><p style="font-family: Georgia, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.2px;"><strong>&nbsp;</strong><font size="2" style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: tahoma, verdana, arial; text-align: right;">منبع:&nbsp;</font><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma, verdana, arial; text-align: right; color: rgb(128, 0, 128);"><b><font color="#408fac">پروژه دات کام</font></b></span></p><p style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px; margin: 0px; padding: 8px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; line-height: 22px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><strong></strong></p><p style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px; line-height: 18.2px;"><blogextendedpost style="line-height: normal;"></blogextendedpost></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px; line-height: 21.3333px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 21.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://www.4shared.com/zip/4X7Zrf91ce/Training_Simulation.html" target="" title=""><font size="4" face="times new roman, times, serif" color="#3333ff"><b>دانلود از سرور 4shared</b></font></a></p></div>