انجمن علمی مهندسی برق - الکترونیک واحد بناب
به عمل کار برآید...
درباره وبلاگ


کمیسیون تبلیغات و انفورماتیک
حضور شما را در وبلاگ انجمن
علمی مهندسی برق - الکترونیک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
ارج می نهد.

eesabonab@gmail.com

مدیر وبلاگ : نینا امین نژاد
نظرسنجی
نظرتان در رابطه با ادامه ی فعالیت این وبلاگ چیست؟

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
شرکت در آزمون
لومینسانس فرآیند نشرنور از گونه‌های برانگیخته است. فرآیندهای فلوروسانس، فسفرسانس و شیمی لومینسانس با تجهیزات اسپکترومتری متشکل از اجزاء مختلف با کارآیی خاص مطالعه و اندازه گیری می‌شود. تنها نانومواد و ترکیبات مولکولی خاصی قادر به نشر لومینسانس می‌باشند. برخی ترکیبات معدنی، آلی و بعضی کمپلکس‌های آلی فلزی گونه های مولکولی فعال در پدیده لومینسانس می‌باشند. تکنولوژی های جدید فلورسانس (به عنوان یکی از پرکاربردترین روش های تجزیه‌ای لومینسانس) توضیح داده شده است. تحریک با فوتون چندگانه، آشکارسازی مولکول‌های منفرد و طیف سنجی های Correlation از این دسته است.

1- مقدمه
لومینسانس فرآیندی است که در آن ماده از حالت برانگیخته به حالت پایه آمده و انرژی خود را به صورت تابش آزاد می‌کند. در شیمی بیشتر به فرآیندهای فوتولومینسانس (فلورسانس و فسفرسانس) و همچنین فرآیندهای شیمی‌لومینسانس (Chemiluminescence) اهمیت داده می‌شود. اندازه گیری لومینسانس تابش یافته از ماده می‌تواند منجر به کسب اطلاعات تجزیه‌ای از کل سامانه گردد. برای این منظور طیف‌سنج‌های (Spectrometers) لومینسانس طراحی و به کارگرفته می‌شوند. امروزه طراحی اسپکترومتر های مبتنی بر لومینسانس به نحوی انجام می شود که دستگاه قابلیت کاربرد در زمینه فلورسانس، فسفرسانس و شیمی لومینسانس را دارا باشد. این دستگاه ها تطبیق پذیر و قابل اعتماد بوده و کاربردهای وسیع در تجزیه های زیستی (Bioanalytical Applications) دارند. برای مطالعه گسترده تر در خصوص پدیده لومینسانس پیشنهاد می‌گردد تا به مقاله اول این مبحث با عنوان "معرفی فرآیندهای لومینسانس و فوتولومینسانس" مراجعه گردد.
هرچند تقریبا تمامی گونه‌ها نور را در فرکانس‌(های) خاصی جذب می‌کنند، تنها گونه های خاصی توانایی نشر لومینسانس را دارند. ترکیبات لومینسانس دهنده برخی گونه‌های مولکولی و دسته‌های خاصی از نانومواد را شامل می شود. فرآیند تابش لومینسانس در این ترکیبات می تواند جهت بررسی سیستم و یا اندازه گیری غلظت مورد استفاده قرار گیرد. همچنین این ترکیبات در بسیاری از موارد به عنوان نشانه (Label) جهت نشان دار کردن مولکول‌ها یا ذرات شیمیایی دیگر به کار می‌روند. با این روش می‌توان بسیاری از سامانه‌هایی را که به طور عادی در لومینسانس غیرفعالند، مورد مطالعه و کاربرد قرار داد.

2 - طراحی دستگاه های لومینسانس(Luminescence Instrumentation) 

طراحی طیف‌سنج‌ها (Spectrometers) و فوتومترهای لومینسانس (Luminescence Photometers) بر اساس توان تابشی بسیار پایینی است که توسط آشکارساز(Detector) دیده می شود (معمولا به اندازه پیکووات یا کمتر). در مقابل، توان تابشی عبوری در اندازه گیری های مبتنی بر جذب ملکولی (Molecular Absorption Spectroscopy) در گستره 1 تا 1000 نانو وات می باشد. سیگنال لومینسانس مربوط به آنالیت مورد نظر باید از سیگنال زمینه (Background)، سیگنال تاریک و نوفه (Noise) تشخیص داده شود. اجزای اصلی برای اندازه گیری های فوتولومینسانس در شکل (1) نشان داده شده است. منبع (Excitation Source)، انتخابگر طول موج برانگیختگی (Excitation Wavelength Selector) و قطعات اپتیکی مربوطه، ویژگی های نور اولیه ای را که به نمونه برخورد می کند تعیین می کنند. ویژگی های نور ثانویه یا نشری که توسط آشکارساز دیده می شود توسط انتخابگر طول موج نشری(Emission Wavelength Selector) مشخص می گردد. در اغلب دستگاه های لومینسانس، نشر نور به طور معمول نسبت به محور برانگیختگی یا جذب در زاویه 90 درجه نسبت به نور منبع اندازه گیری می شود. برای اندازه گیری های شیمی لومینسانس (Chemiluminescence) نیازی به منبع برانگیختگی و انتخابگر طول موج برانگیختگی نخواهد بود.filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820
شکل 1- دیاگرام اسپکتروفوتومتر لومینسانس مولکولی. نور از منبع برانگیختگی به انتخابگر طول موج برانگیختگی برخورد کرده و سپس یک طول موج خاص که قرار است به سل نمونه برخورد کند جدا می شود. بخشی از نور نشر شده در زاویه 90 درجه نسبت به محور برانگیختگی به انتخابگر طول موج نشری برخورد می کند. توان نور لومینسانس شده در گستره طول موج نشری به وسیله آشکارساز دیده می شود. سیگنال اشکارساز پردازش شده و نهایتا به نمایش در می آید.

فلورومتری (Fluorometry) به اندازه گیری های فلورسانس اطلاق می شود که توسط فلورومتر (Fluorometer) و یا اسپکتروفلورومتر (Spectrofluorometer) انجام شده باشند. در صوررتی که انتخابگر طول موج صافی (Filter) باشد، به دستگاه حاصل فلورومتر گفته می شود. در اسپکتروفلورومتر ها از تکفام‌ساز(Monochromator) به عنوان انتخابگر طول موج استفاده می گردد. در دستگاه های ترکیبی (هیبریدی) از یک صافی و یک تکفام ساز همزمان استفاده شده است که به آن ها نیز اسپکتروفلورومتر گفته می شود. در معمول ترین پیکربندی از دستگاه های ترکیبی، برای جداسازی طول موج برانگیختگی از تکفام ساز و برای جداسازی طول موج نشری از صافی استفاده می شود. نکته قابل توجه این است که اصطلاحات فلوریمتر و فلوریمتری در اروپا رایج است. برای اندازه گیری های فسفرسانس همیشه از اصطلاح فسفریمتری (Phosphorimetry) استفاده می شود. در این مقاله از لفظ فلورومتری و فسفریمتری که در آمریکا رایج است استفاده می کنیم. اجزاء تشکیل دهنده یک دستگاه طیف سنجی (جزئیات دستگاهوری) به تفصیل در مقاله دیگری توضیح داده خواهند شد.

3- ترکیبات لومینسانس دهنده

1-3- ترکیبات مولکولی لومینسانس دهنده

ترکیبات مولکولی لومینسانس دهنده به سه دسته کلی تقسیم بندی می شوند:

1) ترکیبات آلی: هیدروکربن های آروماتیک (نفتالین، آنتراسن، فنانترن و غیره)، فلورسین، رودامین ها، پلی ان ها، دی فنیل پلی ان ها، آمینواسیدها (تریپتوفان، تیروزین و فنیل آلانین) و غیره.
2) ترکیبات معدنی: یون اورانیل (+UO2)، بلورها (یاقوت) Al2O3/Cr3+، ZnSe، ZnS،CdS ، یون های لانتانید ( +Tb3و +Eu3)

3) ترکیبات فلزی-آلی (Organometallic Compounds) : ترکیبات روتنیوم (Ru(bipy)3)، کمپلکس های حاوی یون های لانتانید، کمپلکس های حاوی معرف های کیلیت کننده ای (Chelating Agent) که تولید فلورسانس می کنند از جمله 8-هیدروکسی کینولین که معمولا اکسین نامیده می شود و غیره [2].

2-3- نانومواد لومینسانس دهنده 
ترکیبات لومینسانس دهنده در مقیاس نانو وابسته به مواد تشکیل دهنده به طور کلی در چهار دسته قرار می گیرند:
1) نقاط کوانتومی نیمه هادی 
2) خوشه های فلزی در ابعاد نانو
3) نانو مواد مختلط شده (Dopped) با فلزات
4) کامپوزیت ها و هیبرید های آلی-معدنی. 

نقاط کوانتومی نیمه هادی همانند کادمیم سلنید (CdSe) و کادمیم تلورید (CdTe) جزء پرکاربردترین نانومواد لومینسانس دهنده می باشند. نکته مهمی که در مورد این مواد باید مورد توجه قرار گیرد این است که اندازه نانوذره باید به دقت کنترل شود، ساختار پوسته-هسته و همینطور نوع ماده پوشاننده (Capping Agent) یا پایدارکننده (Stabilizer) باید مشخص باشد. به طور معمول نشر نقاط کوانتومی نیمه هادی به صورت گسسته است که اصطلاحا به این پدیده چشمک زدن (Blinking) می گویند. تا کنون انواع مختلفی از نقاط کوانتومی از گروه‌های II-VI، III-V و IV-IV با کارایی کوانتومی بسیار بالا (90-60 درصد) تهیه شده اند که نشر آن ها کل ناحیه طیفی از ماوراء بنفش تا مادون قرمز را پوشش می دهد. با توجه به اثر اندازه کوانتومی (Quantum Size Effect)، در این ترکیبات رنگ های مختلفی در طول موج نشری حاصل می شودکه تنها با تغییر اندازه نانو ذره امکان پذیر است. در مقابل، نقاط کوانتومی نیمه هادی مشکلاتی دارند. از این جمله سمیت آن هاست و اینکه مواد تشکیل دهنده آن ها جزء عناصر کمیاب و گران قیمت کره زمین می باشند. به علاوه حساسیت نقاط کوانتومی نیمه هادی به هیدرولیز و اکسیداسیون کاربرد آن ها را محدود می کند. رزونانس پلاسمون سطحی در خوشه های فلزی (عمدتا طلا و نقره) منجر به نشر نور در ناحیه مرئی از این ترکیبات می شود. وابستگی طول موج نشر نور به اندازه ذره در مورد این ترکیبات نیز دیده می شود. بر خلاف نقاط نیمه هادی و کربنی و همینطور نانوخوشه های فلزی، نانومواد مختلط شده (Dopped) با فلزات (NaYF4:Er,Yb) و کامپوزیت ها و هیبریدهای آلی-معدنی دسته دیگری از نانو مواد لومینسانس کننده هستند که نشر نور در آن ها مستقل از اندازه بوده لذا سنتز آن ها راحت تر می باشد.در مقابل، نشر این ترکیبات منحصر به یک طول موج خاص می باشد. نانوکامپوزیتهای آلی-معدنی به طور معمول از یک رنگ آلی لومینسانس کننده (ردامین و فلورسین) تشکیل شده اند که درون یک ماتریس معدنی قرار می گیرند. ماتریس معدنی مورد استفاده در این ترکیبات عمدتا سیلیکا و یا کلسیم فسفات می باشد. مشکل این ترکیبات این است که ملکول های رنگ جذب سطحی شده بر ماتریس معدنی امکان کنده شدن دارند. برای رفع این مشکل، ملکول های رنگ را با روش های سنتز میکروامولسیون درون محفظه ای کپسول مانند از ماتریس معدنی قرار می دهند. بر خلاف نانو کامپوزیت ها، در هیبریدهای آلی-معدنی رنگ لومینسانس کننده جزء اصلی شبکه جامد محسوب می شود لذا هر نانوذره نشر نور را به صورت نقطه ای انجام میدهد. 

4 - تکنولوژی های جدید در فلورسانس

1-4- تحریک با فوتون های چندگانه

در طول چند سال اخیر پیشرفت های جدیدی مبتنی بر کاربرد فلورسانس در زمینه های مختلف حاصل شده است. این تکنولوژی های جدید به سرعت فراگیر شده و در حال گسترش اند. یکی از آن ها، تحریک توسط دو یا چند فوتون با طول موج هایی بلندتر از طول موج نشری است. فلورسانس معمولا توسط تحریک فلوروفور (قسمت مولکولی عامل ایجاد فلوروسانس) با یک فوتون تک صورت می گیرد. لیزرهای پالسی با پهنای پالس در حد فمتوثانیه قادرند فلوروفورها را با تحریک توسط دو یا چند فوتون در حالت برانگیخته قرار دهند. استفاده از این لیزرها آسان بوده و در میکروسکوپ ها نیز کاربرد دارند. در صورتی که شدت نور لیزر زیاد باشد، یک فلوروفور می تواند به طور همزمان دو فوتون با طول موج های بلند را جذب کرده و به اولین حالت یکتایی برانگیخته شود. این فرایند به شدت نور وابسته است و تنها در نقطه کانونی پرتو لیزری اتفاق می افتد[4]. میکروسکوپ های مبتنی بر فلورسانس با فوتون های چندگانه، از منابع تحریک با انرژی پایین تر ( معمولا در ناحیه مادون قرمز یا مادون قرمز نزدیک) استفاده می کنند. اشعه مادون قرمز در لیزرها به دلایلی از جمله: 1) عمق نفوذ بیشتر، 2) کاهش پدیده خودجذبی و فلورسانس خودبخودی بافت های بدن، 3) کاهش آسیب رسانی به بافت های بدن و 4) متمرکز شدن نور در یک نقطه خاص، به خصوص برای آنالیز در محیط زنده (In-vivo) مناسب است[5]. 

2-4- Fluorescence Correlation Spectroscopy

این تکنیک برای اولین بار در سال 1970 معرفی گردید و به منظور بررسی رفتار ملکول های زیستی در غلظت های بسیار کم در محلول به کار گرفته شد. توسط این روش می توان اطلاعاتی در خصوص نفوذ ذره، سینتیک شیمیایی، واکنش هیبرید شدن (Hybridization Reaction) و تراکم مولکولی (Molecular Aggregation) به دست آورد. در این روش نور لیزر به حجم بسیار کوچک در حد فمتولیتر -که به آن حجم مشاهده شده (Observed Volume) نیز می گویند- از محلولی که درون یک Cuvette قرار داده شده متمرکز می شود. حرکت برونی (Brownian Motion) ملکول های فلورسانس کننده ای که از درون این حجم بسیار کوچک عبور می کنند منجر به نوسانات شدت فلورسانس می شود. این نوسانات می تواند به دلیل تغییر تعداد فلوروفورها و یا تغییر بازده کوانتومی فلورسانس در نتیجه انجام یک واکنش شیمیایی باشد. دو کمیت بسیار مهم از آنالیز نوسانات شدت فلورسانس در حجم مشاهده شده بدست می آید که عبارتند از: 1) تعداد ملکول ها در حجم مشاهده شده و یا به عبارتی غلظت آن ها و 2) ضریب نفوذ. هر تغییری در ضریب نفوذ ذره در محلول می تواند به دلیل تغییر اندازه یا شکل ذره و یا تغییر در ویسکوزیته محلول صورت گرفته باشد و هر تغییری در غلظت ملکول ها ممکن است به دلیل تجمع (Association) و یا تفکیک (Dissociation) آن ها باشد. بسیاری از محققان معتقدند که این تکنیک برای بررسی سرعت نفوذ پروتئین به درون سلول های زنده بسیار مفید است[6]. 

filereader.php?p1=main_8c9e786d189d519da      filereader.php?p1=main_6ded481dd55ba7381   

شکل 2-  الف) برخورد نور لیزر به حجم مشاهده شده (مولکول های در حال فلورسانس به صورت سایه دار نشان داده شده اند) و ب) نوسانات شدت فلورسانس بر حسب زمان[10].

3-4- آشکار سازی مولکول های منفرد
مشاهده مولکول های منفرد توسط یک روش، نمایانگر دستیابی به بالاترین حساسیت ممکن در روش است. در اکثر این آزمایشات فلوروفور بر روی یک سطح تثبیت می شود. این فلوروفورها می بایست کارایی کوانتومی بالایی داشته و در برابر نور پایدار باشند. این تکنولوژی به سرعت در حال پیشرفت است به طوری که علاوه بر شدت فلورسانس می توان طول عمر مولکول های تک را نیز اندازه گرفت. بدون کمک این تکنولوژی تقریبا تمام آزمایشات خواص میانگین تعداد زیادی از مولکول ها را نشان می دهند، در حالی که اگر امکان بررسی ملکول ها به صورت مجزا وجود داشته باشد می توان به جزئیات بسیار ظریفی از مولکول ها مثل تغییر کنفورماسیون یک مولکول پی برد[4].

5- نتیجه گیری

دستگاه های اندازه گیری پدیده لومینسانس از بخش های منبع، انتخاب‌گر طول موج برانگیختگی، انتخاب‌گر طول‌موج نشری، سل نمونه، آشکارساز و پردازنده تشکیل شده است. دستگاه هایی که از صافی استفاده می‌کنند با نام فلورومتر و دستگاه‌هایی که از تکفام‌ساز استفاده می‌کنند، اسپکتروفلورومتر می‌گویند. همچنین به تکنیک هایی که در آنها پدیده فسفرسانس اندازه گیری می‌شود فسفریمتری می گویند. 
برخی ترکیبات آلی همچون فلورسین ورودامین، برخی ترکیبات معدنی مثل اورانیل و برخی بلورها و نهایتا برخی از کمپلکی‌های آلی فلزی جزء ترکیبات معدنی فلوروسانس کننده هستند. نقاط کوانتمی نیمه‌هادی و کربنی، خوشه‌های فلزی در ابعاد نانو، نانومواد مختلط شده با فلزات و همچنین برخی کامپوزیت های هیبریدی آلی-معدنی از دسته نانومواد لومینسانس کننده هستند.
تکنولوژی‌های جدید تحریک با فوتون چندگانه، طیف سنجی Correlation و روش‌های آشکارسازی مولکول‌های منفرد معرفی شده اند. 
نوع مطلب : ( آموزشی )، 
برچسب ها : Tips of luminescence،
لینک های مرتبط :

       نظرات
سه شنبه 28 مهر 1394
نینا امین نژاد


شرکت در آزمون
لومینسانس فرایند نشر نور از حالت های برانگیخته الکترونی ااست. بسته به اینکه برانگیختگی توسط چه منبع انرژی صورت گرفته باشد، لومینسانس انواع مختلف دارد. در فوتولومینسانس که یکی از پرکاربرد ترین انواع لومینسانس است، برانگیختگی توسط فوتون نور انجام می شود. فلورسانس و فسفرسانس از انواع فوتولومینسانس می باشند. یکی از مهم ترین قابلیت های فلورسانس به عنوان یک روش تجزیه ای برای بررسی های تجزیه کمی ترکیبات شیمیایی، حساسیت بسیار خوب و گستره خطی نسبتا زیاد آن در مقایسه با روش های جذبی است.
مقدمه:
نور یکی از صورت های انرژی است. از آنجا که برای تولید نور, شکل دیگری از انرژی باید صرف شود، دو راه عمده برای آن وجود دارد: فرآیند التهاب (Incandescence ) و فرآیند لومینسانس (Luminescence ). در فرایند التهاب، نور از انرژی گرمایی تولید می شود. زمانی که جسمی تا دماهای بالا حرارت داده می شود شروع به درخشیدن میکند. التهاب، نور قرمز ساطع شونده از فلزی است که در کوره یا شعله قرار داده شده است. نور سفید حاصل از لامپ های معمولی نتیجه حرارت دادن رشته تنگستن درون آن هاست. نور حاصل از خورشید و ستارگان نیز به دلیل فرایند التهاب ساطع می گردد. 
در فرایند لومینسانس، الکترون های ماده هدف که در شرایط معمول در حالت یا تراز انرژی پایه (Ground State) به سر می برند، با گرفتن انرژی از یک منبع مشخص به حالت های پر انرژی تر برانگیخته (Excited States) می رود. در بازگشت الکترون های ماده از حالت بر انگیخته به حالت پایه، انرژی برانگیختگی به صورت نور (انرژی فوتون ها) نشر می شود. به طور معمول (به جز در موارد خاص) انرژی برانگیختگی به دلیل دخالت برخی از انتقالات درون مولکولی (یا اتمی) از جمله اتلاف انرژی به صورت گرمایی، از انرژی نور نشر شده بیشتر است. از آن جهت که فرآیند لومینسانس نیازمند دماهای بالا نبوده و در دماهای معمول و نسبتا پایین اتفاق می افتد، به نور ساطع شده، نور سرد هم گفته می شود.

1- انواع لومینسانس
از یک دیدگاه، لومینسانس به دو دسته مولکولی و اتمی تقسیم بندی می شود. در لومینسانس اتمی، نشر نور از اتم ها و در لومینسانس ملکولی از ملکول ها صورت می گیرد. لومینسانس ملکولی به دو دسته طبقه بندی می شود:
 الف) بر اساس نوع منبع انرژی مورد استفاده برای برانگیخته کردن ملکول
 و ب) نوع حالت برانگیخته.
 انواع مختلف لومینسانس در جدول 1 خلاصه شده است.

جدول 1- طبقه بندی انواع لومینسانس
filereader.php?p1=main_83f1535f99ab0bf4e

شیمی لومینسانس (Chemiluminescence): نشر نور در نتیجه انجام یک واکنش شیمیایی است. انرژی واکنش شیمیایی منجر به تولید محصولی در حالت برانگیخته می گردد که بعد از بازگشت به حالت پایه نور نشر می کند[1].

بیولومینسانس (Bioluminescence): یکی از انواع شیمی لومینسانس است که در آن تولید نور توسط ارگانیسم های زنده صورت می گیرد. دو ترکیب شیمیایی به نام های لوسیفرین (luciferin) که یک رنگدانه می باشد و لوسیفراز (luciferase) که یک آنزیم است، در این فرایند دخیل هستند. واکنش لوسیفرین با اکسیژن توسط لوسیفراز کاتالیز شده و در نهایت منجر به تولید نور می گردد[2].

الکترولومینسانس  ( Electroluminescence) : بازترکیب ناگهانی الکترون و حفره در جامداتی مثل ترکیبات نیمه هادی و عایق که منجر به عبور جریان ناگهانی شده، شکست دی الکتریک (Dielectric Breakdown)نامیده شده که در نتیجه اعمال میادین الکتریکی بالا حاصل می شود. در الکترولومینسانس، فرآیند شکست دی الکتریک منتهی به نشر نور از جامد می گردد[3].

کاتدولومینسانس (Cathodoluminescence): در نتیجه برخورد اشعه کاتدی (پرتو الکترونی تولید شده به وسیله تفنگ الکترونی) به مواد لومینسانس کننده (که اصطلاحا به ان ها Phosphor گفته می شود) در حالت جامد صورت می گیرد. الکترون های پرانرژی در این حالت همانند یک منبع انرژی عمل کرده و موجب تحریک از طریق انتقالات الکترونی و در نتیجه انتشار فوتون می گردند[3]. کاتدولومینسانس روشی شناخته شده و مؤثر و ابزاری حساس برای تعیین مشخصات توصیفی به ویژه در محدوده مواد نیمه رسانا و زمین شناسی است[9]. برخورد پرتو الکترونی پرانرژی به نیمه رسانا موجب انتقال الکترون از لایه ظرفیت (Valance Band) به لایه هدایت (Conduction Band) شده و یک زوج الکترون-حفره تشکیل می شود. باز ترکیب زوج الکترون-حفره تولید فوتون نور می کند.

الکتروشیمی لومینسانس (Electrochemiluminescence): واکنش های الکتروشیمیایی در اصل، واکنش های اکسایش/کاهش ناهمگن می باشند که بر اثر انتقال الکترون در سطح مشترک الکترود و محلول صورت می پذیرند. در الکتروشیمی لومینسانس، عامل تحریک انرژی واکنش الکتروشیمیایی است. گونه های تولید شده در فرایند اکسایش/کاهش روی سطح الکترود، خود واکنش پذیر بوده و یک واکنش پر انرژی انتقال الکترونی در محلول انجام می دهند. انرژی حاصل از این واکنش و سرعت تولید آن به قدری زیاد است که فرصت انتقال آن به محیط( اتلاف به صورت انرژی گرمایی) کم است. لذا انرژی آزاد شده از این واکنش ، صرف برانگیختگی محصول واکنش می شود. بازگشت محصول به حالت الکترونی پایه نور تولید می کند[4].

تریبولومینسانس (Triboluminescence): نشر نور در نتیجه اعمال تنش مکانیکی (Mechanical Stress)بر ترکیبات کریستالی و یا شکست کریستال (Crystal Fracture)می باشد. این فرایند با اسامی دیگری نیز شناخته می شود (Mechanoluminescence, Fractoluminescence, Piezoluminescence). هر چند از شناسایی ترکیباتی که این خاصیت را دارا می باشند بیش از 400 سال می گذرد، هنوز تئوری مشخصی برای توصیف این پدیده وجود ندارد. مکانیزم این پدیده به طور کامل شناخته شده نیست ولی به نظر می رسد که علت آن جدایی و بازترکیب (Recombination) مجدد بارها در ماده است[5]. 

سونولومینسانس (Sonoluminescence): منبع تحریک، امواج ماورای صوت است[6]. 

فوتولومینسانس (Photoluminescence): یکی از معروف ترین انواع لومینسانس است که در آن تحریک به وسیله فوتون ها صورت می گیرد. به لحاظ مکانیک کوانتوم، در این فرایند برانگیختگی به سطوح انرژی بالاتر و سپس بازگشت به سطح انرژی پایین تر با جذب و نشر فوتون همراه است.

 2- حالت های برانگیخته الکترونی:

الکترون مثل هر ذره بارداری که حول یک محور می چرخد، به دور خود یک میدان مغناطیسی ایجاد می کند. براین اساس یک اسپین ظاهری برای الکترون تعریف می شود که صرفا یک مفهوم کوانتوم مکانیکی بوده و می تواند یکی از دو مقدار ½+ و یا ½- باشد. براساس اصل طرد پاولی (Pauli Exclusion principle) در شیمی، دو الکترون تنها هنگامی می توانند در یک اوربیتال قرار گیرند که اسپین مخالف با یکدیگر داشته باشند. حالت های برانگیخته الکترونی (شکل 1) به دو دسته یکتایی (Singlet) و سه تایی (Triplet) تقسیم بندی می شوند. شکل 1- الف حالت یکتایی پایه و شکل 1-ب حالت یکتایی برانگیخته را نشان می دهد. در حالت های یکتایی اسپین الکترون ها (Electron Spin) جفت شده است (هر دو الکترون اسپین مخالف یکدیگر دارند) به طوریکه در مورد حالت یکتایی برانگیخته، جفت بودن اسپین الکترون برانگیخته با اسپین الکترون در حالت پایه حفظ می شود. در این حالت ها اسپین کل با توجه به مخالف بودن جهت اسپین الکترون ها، صفر است. شکل 1- ج حالت برانگیخته سه تایی را نشان می دهد. در این حالت اسپین الکترون برانگیخته هم جهت با اسپین الکترون پایه می باشد و به دلیل خنثی نشدن اسپین ها، اسپین کل صفر نخواهد بود. 

filereader.php?p1=main_ec6ef230f1828039e

شکل 1 - انواع حالت های الکترونی; الف) حالت یکتایی پایه، ب) حالت یکتایی برانگیخته، ج) حالت برانگیخته سه تایی

3 - مقدمه ای بر فوتولومینسانس:
فلورسانس (Fluorescence) یکی از انواع فوتولومینسانس است که در آن اتم ها یا ملکول ها امواج الکترومغناطیس (یا همان انرژی فوتون ها) را جذب کرده، برانگیخته می شوند و در بازگشت به حالت پایه نیز، انرژی اضافی خود را در قالب فوتون از دست می دهند. فلورسانس اتمی شامل نشر نور از توده ای بخاری شکل شامل ماده به صورت اتمی است که به وسیله جذب فوتون تحریک شده است. طول موج نور نشر شده از ویژگی های مشخصه اتم مورد نظر است. در مورد فلورسانس، مدت زمانی که گونه در حالت برانگیخته است بسیار کوتاه است و نشر نور بلافاصله بعد از برانگیختگی اتفاق می افتد. در صورتی که مدت زمان نشر نور بعد از برانگیختگی طولانی تر شود به این نوع لومینسانس، فسفرسانس (Phosphourescence) گفته می شود[7،8]. در فسفرسانس نشر نور بین دو تراز با چندگانگی اسپین متفاوت مثلا از حالت سه تایی به یکتایی (T1→S0) اتفاق می افتد. با توجه به اینکه تغییر اسپین مستلزم صرف زمان است، بنابراین فسفرسانس طول عمر بیشتری دارد[9].

1-3- انواع فلوروسانس
فلورسانس به دو دسته اتمی و ملکولی تقسیم می شود. در فلورسانس اتمی، نشر نور از اتم های برانگیخته و در فلورسانس ملکولی از ملکول های برانگیخته صورت می گیرد. فلورسانس اتمی به پنج دسته تقسیم بندی می شود: فلورسانس رزونانسی (Resonance Fluorescence)، فلورسانس خطی مستقیم (Direct-line Fluorescence)، فلورسانس خطی گام به گام (Stepwise-line Fluorescence)، فلورسانس حساس شده (Sensitized Fluorescence) و فلورسانس با فوتون های چندگانه (Multiphoton Fluorescence).
در فلورسانس رزونانسی، الکترون پس از نشر نور، به همان تراز اولیه ای باز می گردد که در ابتدا از آن برانگیخته شده است. از آنجا که در این حالت سطوح پایه و برانگیخته هنگام جذب و نشر فوتون یکسان است، طول موج فوتون های جذب و نشر شده با یکدیگر برابر است. این فرایند ساده ترین نوع فلورسانس است که در آن هیچ گونه انتقال انرژی درونی (هدر رفت انرژی از طریق گرمایی و یا طرق دیگر) اتفاق نمی افتد. در انواع دیگر فلورسانس اتمی، قبل از بازگشت الکترون از حالت برانگیخته به حالت پایه، درون اتم انتقالات انرژی صورت می گیرد. در فلورسانس خطی تدریجی، سطح برانگیخته درگیر در فرایند تحریک (انتقال الکترون به تراز انرژی بالاتر) و نشر (بازگشت الکترون به حالات پایه) متفاوت است (شکل 2-ب). این به آن معنی است که در یک مرحله غیرتابشی، الکترون تهییج شده با اتلاف گرمایی مقداری از انرژی خود به ترازهای پایین تر منتقل شده و از آنجا انتقال تابشی خود را به حالت پایه انجام می دهند. در صورتی که در فلورسانس خطی مستقیم، سطح برانگیخته درگیر در تحریک و نشر، یکسان است (شکل2-ج). می توان گفت که الکترون، بدون گذشتن از مراحل اتلاف گرمایی (غیر تابشی)، مستقیما انتقالات تابشی خود را انجام می دهد، اما از آنجا که انتقالات از نوع غیر رزونانسی است، بازگشت به تراز پایه اولیه صورت نمی گیرد. 
فلورسانس با فوتون های چند گانه (شکل 2-د) نتیجه برانگیختگی توسط دو یا چند فوتون با طول موج بلند و بازگشت به حالت پایه با نشر یک فوتون با طول موج کوتاهتر است. فلورسانس حساس شده زمانی رخ می دهد که یک گونه با جذب یک فوتون برانگیخته شده و انرژی خود را به ملکول دیگری (ملکول پذیرنده) منتقل می کند و در نهایت ملکول پذیرنده با نشر فوتون به حالت پایه باز می گردد (شکل 2- ه). 

filereader.php?p1=main_1d665b9b1467944c1

شکل 2 - الف) فلورسانس رزونانسی، ب) فلورسانس خطی تدریجی، ج) فلورسانس خطی مستقیم، د) فلورسانس با فوتون های چندگانه و ه) فلورسانس حساس شده (D: ملکول دهنده یا (Donor molecule) و  *D: ملکول دهنده در حالت برانگیخته، A: مولکول پذیرنده یا (Acceptor molecule) و  *A: مولکول پذیرنده در حالت برانگیخته، hνE: انرژی جذب، hνF: انرژی فلورسانس. 

2-3- قابلیت های روش فلوروسانس به عنوان یک روش تجزیه کمی
در فلورسانس ملکولی نمونه توسط یک طول موج جذبی که به آن طول موج تحریک گفته می شود برانگیخته می گردد. نشر فوتون در طول موج های بالاتر انجام می شود، که به این طول موج، طول موج فلورسانس یا نشر گفته می شود. شدت نور نشری حاصل از تحریک ماده با منبع نور، به طور کمی با تعداد ذرات فلوروسانس کننده موجود در نمونه متناسب است. یکی از مهم ترین ویژگی های فلورسانس ملکولی به عنوان یک روش تجزیه ای برای بررسی های تجزیه کمی ترکیبات شیمیایی، حساسیت بسیار خوب آن می باشد که به طور معمول دو تا سه برابر از روش های جذبی (Absorption Techniques) بهتر است. به وسیله این روش می توان در موارد خاص و تحت شرایط کنترل شده حتی یک تک ملکول (Single Molecule) را نیز بررسی کرد. مزیت دیگر این روش زیاد بودن گستره خطی (محدوده ای که شدت نور به صورت خطی با غلظت نمونه تجزیه ای تغییر می کند) نسبت به روش های جذبی است. در مقابل، فلورسانس در برابر مزاحمت های محیطی نسبت به روش های جذبی حساس تر است (کارآیی آن بر اثر مزلحمت های محیطی بیشتر مختل می شود). 

نتیجه گیری
در مقاله حاضر، پدیده لومینسانس به عنوان یک راه برای تولید انرژی نورانی به خوبی توضیح داده شده و تفاوت های آن با فرآیند التهاب بیان گردیده است. پدیده فوق بر اثر تهییج اتم یا مولکول لومینسانس کننده تا حد برانگیختگی و سپس آسایش نورانی گونه بوجود می آید. یکی از اصلی ترین انواع لومینسانس تحت عنوان فوتولومینسانس است که در آن ماده با انرزی نورانی (فوتونی) تهییج می شود. حالت های متفاوت برانگیختگی الکترونی و حالت های مختلف فوتولومینسانس (فلورسانس و فسفرسانس) توضیح داده شده است. انواع فلورسانس نیز در آخر آمده و مقدمه ای بر کاربردهای روش های تجزیه ای بر پایه این پدیده بیان گردیده است. در مقالات آینده به بحث در خصوص روش و دستگاهوری (Instrumentation) روش های تجزیه ای فوتولومینسانس پرداخته خواهد شد. 
نوع مطلب : ( آموزشی )، 
برچسب ها : The introduce processes of Luminescence and Photoluminescence،
لینک های مرتبط :

       نظرات
یکشنبه 26 مهر 1394
نینا امین نژاد

برای تعیین ضخامت لایه از روش های متنوعی استفاده می شود که در همه آنها یک ویژگی از ماده که به صورت قابل قبولی با ضخامت مرتبط است، مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله مهم ترین این ویژگی ها می توان به جرم، مقاومت الکتریکی، ضریب بازتاب و ضریب عبور اشاره کرد.    

ضخامت سنجی كریستالی :Quartz Crystal Microbalance 

عمومی ترین روش در تعیین ضخامت لایه، ضخامت سنجی کریستالی یا اصطلاحاً QCMاست که در آن از پارامتر تغییر جرم برای ضخامت سنجی استفاده می شود و بوسیله آن می توان ضخامت لایه و آهنگ انباشت لایه را کنترل نمود. این روش اولین بار در سال 1960 توسط  G.Sauerbreyمورد استفاده قرار گرفت . او نشان داد که  بین فرکانس تشدید مربوط به یک صفحه کوارتز و جرم آن رابطه ای وجود دارد که این رابطه بنام خود ایشان معادله سربری نام گرفت . وی با این رابطه توانست ضخامت لایه را بدست  آورد. 


                                                                                   Δf= -f2 Δm/Vq
           
که در آنΔm  تغییر جرم کریستال،S مساحت تیغه،Vq سرعت انتشار صوت در کریستال بوده و برابر با m/s 3340 می باشد. ρq دانسیته کریستال بوده و برابر با kgm-3 2650 است وΔf تغییر فرکانس وابسته به تغییر جرم کریستال می باشد. البته این معادله تنها برای لایه های بسیار نازک قابل استفاده است و در مورد لایه های ضخیم رابطه بین فرکانس و جرم دیگر یک رابطه خطی نخواهد بود. کریستال بواسطه عبور جریان الکتریکی، شروع به نوسان طبیعی می نمایدکه مقدار آن برای تجهیزات تجاری بین 5 تا 6 مگا هرتز است. 
در حین فرآیند لایه نشانی فرکانس کریستال متناسب با جرم انباشت شده روی سطح آن تغییر می کند. این تغییر فرکانس چند بار در ثانیه است که در نهایت به صورت مقدار ضخامت در یک میکروپروسسور ذخیره شده و همراه با آهنگ لایه نشانی بصورت آنگستروم بر ثانیه نمایش داده می شود. در روشی دیگر، فرکانس تشدید کریستال وقتی داخل سیستم لایه نشانی قرار دارد با حالت استاندارد آن در خارج سیستم  مقایسه و اختلاف بین آنها اندازه گیری می شود. معمولأ فرض می شود که فاصله چشمه تا کریستال و فاصله چشمه تا زیرلایه برابر است. در صورتی که به دلایل مختلف این فاصله ها برابر نباشد یک فاکتور تصحیح به نام Tooling factor تعریف می شود که از رابطه زیر بدست می آید:
 
                   فاکتورتصحیح = x 100 (ضخامت لایه روی زیرلایه /ضخامت لایه روی کریستال )                      

به عنوان مثال اگر در یک فرآیند لایه نشانی 1000 آنگستروم روی زیرلایه و 800 آنگستروم روی کریستال انباشت شده باشد مقدار فاکتور تصحیح برابر 125 خواهد بود. اگر فاصله زیر لایه تا چشمه برابر فاصله کریستال تا چشمه باشد این مقدار برابر با 100 است. 

 در جدول زیر فاکتور امپدانس آکوستیکی معروف به فاکتور z مواد متداول آمده است. 

نام ماده

Z

چگالی

فرمول

Silver

529/0

500/10

Ag

Aluminium Oxide

336/0

970/3

Al2O3

Gold

381/0

300/19

Au

Barium

100/2

500/3

Ba

Gallium

593/0

930/5

Ga

Hafnium

360/0

090/13

Hf

Magnesium

610/1

740/1

Mg

Nickel

331/0

910/8

Ni

Silicon Dioxide

000/1

648/2

SiO2

Titanium (IV) Oxide

400/0

260/4

TiO2
حساسیت کریستال قابل ملاحظه است. یک لایه یکنواخت تا 10 آنگستروم آلومینیوم موجب تغییر تا 20 هرتز می شود که امروزه به آسانی قابل اندازه گیری می باشد. با افزایش چگالی لایه، تغییر فرکانس بیشتر شده و در نتیجه دقت ضخامت سنجی بیشتر می شود. به عنوان مثال طلا با چگالی gr/cm3 3/19 به ازای هر 10 آنگستروم ضخامت فرکانس تشدید را Hz 150 کاهش می دهد. حساسیت وابستگی تغییر فرکانس با دما وقتی بحرانی می شود که ضخامت لایه ها کمتر از 300 آنگستروم باشند. در این محدوده گاهی برای یک شیفت ºC 20 دما خطایی در حدود 20 آنگستروم و حتی بیشتر ایجاد می شود. این خطا ممکن است در حالتی که تابش از چشمه مواد وجود داشته باشد، مضاعف شود. چون انرژی گرمایی مضاعفی به کریستال می رسد. 

یک سیستم ضخامت سنج کریستالی،  مطابق شكل زیر، از قسمت های زیر تشكیل شده است: 1- جعبه کنترل 2- کابلBNC 3- اسیلاتور 4- کریستال 5- اتصالات (فیدترو)   امروزه معمولاً سیستم های ضخامت سنج كریستالی می توانند به راحتی تا 6 كریستال را در نواحی مختلف یك سیستم پشتیبانی نمایند. می دانیم كه در یك سیستم لایه نشانی در صورتی كه از سیستم های چرخان سیاره ای استفاده نكنیم، ضخامت در مكان های مختلف محفظه، متناسب با فاصله چشمه تا زیرلایه متفاوت بوده و مقادیر متفاوتی را دارا می باشد.  
علیرغم اینكه ضخامت سنجی با استفاده از تكنیك كریستال بسیار متداول می باشد ولی خود دارای محدودیت هایی نیز می باشد. از جمله آنها می توان به تاثیر دما، افزایش جرم و تنش های بوجود آمده اشاره داشت.   

ضخامت سنجی اپتیكی:
ضخامت سنجی اپتیكی  یکی از روش هایی که بوسیله آن می توان ضریب شکست ماده را در داخل سیستم مشخص نمود، استفاده از ضخامت سنجی اپتیکی است. این روش بیشتر در ساخت لایه های نازك مربوط به ساخت فیلترهای اپتیكی به كار می رود. 

ضخامت سنج های اپتیکی از قسمت های زیر تشکیل شده اند:
 1- چشمه نوری
 2-شیشه  تست
3- آشکارساز برای تحلیل نور عبوری یا بازتابی در گذشته بسیاری ازکارشناسان حوزه لایه نازک از چشم خود به عنوان آشکارساز استفاده می نمودند و ضخامت لایه ها از طریق تشخیص رنگ آنها در نور سفید تعیین می شد. در بیشتر موارد تمرکز آنها بر روی یک لایه نشانی تک- لایه ای ساده بود. شكل زیر نمای كلی از یك دستگاه لایه نشانی را كه یك سیستم ضخامت سنجی نوری نیز روی آن نصب شده است، نشان می دهد. فرآیند ضخامت سنجی بدین صورت است که نور در زاویه بسیارکم با خط عمود بر مرکز محفظه خلأ(معمولا کمتر از 7 درجه) از یک چشمه نوری به زیرلایه مورد بررسی، تابانده می شود. چشمه های نور براساس محدوده طیفی متفاوتند و به همین ترتیب آشکارساز مورد استفاده نیز تغییر می کند.  نور خروجی در طول مسیر خود از یک برشگر(chopper ) عبور می کند. قسمتی از نور از زیرلایه عبور کرده و قسمتی بازتاب می گردد، نور عبوری پس از عبور از یک فیلتر توسط  فیبر نوری به سمت تکفام ساز و آشکارساز می رود و نور بازتابی نیز پس از بازتاب وارد آشکارساز شده و آشکارساز سیگنال بازتابی را نشان می دهد. برشگر برای بهبود كیفیت سیگنال و کاهش  نویز مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین برشگر باید حتماً پس از چشمه نور و قبل از سیستم قرار گیرد و فیلتر باید بعد از سیستم جایگذاری شود. این گونه چیدمان میزان نور منحرف شده را کاهش می دهد. 
در پایش (Monitoring ) اپتیکی تکنیک غالب مورد استفاده برای لایه نشانی های چندلایه ای با تکیه بر تئوری تداخل سازنده و یا تداخل ویرانگر در ضخامت های مشخص (مضرب یك چهارم و یا نصفی از طول موج ) شکل می گیرد و بواسطه آن پایان لایه نشانی برای هر لایه در حداکثر یا حداقل سیگنال دریافتی صورت می گیرد.  


نمای شماتیك یك سیستم لایه نشانی اپتیكی، 1- تست 2- زیرلایه 3- ترموكوپل 4- هیتر 5- شاتر 6- تفنگ الكترونی 7- سیستم ضخامت سنج اپتیكی 8- چشمه نور 9- آشكارساز 10- منبع تغذیه 11- سیستم خنك كننده 12- موتور چرخاننده زیرلایه 13- سیستم ضخامت سنج كریستالی    

نوع مطلب : ( آموزشی )، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
سه شنبه 21 مهر 1394
نینا امین نژاد
از این دستگاه که لایه نشان اسپینی هم موسوم است ، برای لایه نشانی مواد محلول و مایع مانند سل ژل ها ، فوتورزیست ها ، نانو ذرات و دیگر مواد شیمیایی استفاده می شود
این دستگاه قابلیت اتصال پمپ خلا برای نگه داری نمونه ها و قابلیت برنامه ریزی سرعت زمان وشتاب چرخش را دارد.
برای لایه نشانی لایه های نازک نانو ذرات و انواع سل ژل از دستگاه های لایه نشان چرخشی(اسپین کوتر) و دستگاه لایه نشان غوطه وری (دیپ کوتر) استفاده می شود. این دستگاه ها کاربرد وسیعی در لایه نشانی فوتو رزیست ها برای الگو دهی زیر پایه در تکنولوژی حالت جامد دارند.

دانلود کنید


نوع مطلب : ( آموزشی )، 
برچسب ها : Spin coater،
لینک های مرتبط :

       نظرات
شنبه 18 مهر 1394
نینا امین نژاد
شرح مختصر : در فصل اول مختصری درمورد گوش و سیستم شنوایی و محدوده های شنوایی موجودات صحبت می کنیم.در فصل دوم در مورد دلایل ساخت دستگاه و روش کارکرد دستگاه و ویژگی ها و مکانهای مورد استفاده دستگاه آشنا می شویم.در فصل سوم در مورد سخت افزار پروژه ،طراحی و ساخت دور کننده حشرات و پرندگان صحبت می کنیم.در فصل چهارم در رابطه با دستگاه های مشابه صحبت میکنیم. در این پروژه ما می خواهیم با ساخت یک دستگاه دور کننده حشرات و پرندگان و جوندگان موذی از راهیابی آنها به محلهای از قبیل پست های فشار قوی، مزارع، انبارها، تاسیسات صنعتی، رستورانها، ایستگاههای حمل ونقل جلو گیری به عمل بیاوریم. ما با انتشار امواج مافوق صوت این کار را انجام می دهیم و از سموم شیمیایی که باعث آلودگی بیشتر محیط زیست می شود کاسته می شود. محدوده فرکانس شنوایی انسان بین ۲۰ تا ۲۰۰۰۰ هرتز است، فرکانس های بیش از این بازه را مافوق صوت و کمتر از این بازه را فرو صوت می گویند.که محدوده شنوایی حشرات و پرندگان معمولا در محدوده مافوق صوت است. با تولید صداهای مافوق صوت این موجودات دچار سرد می شوند و محل را ترک می کنند ولی چون برای انسان قابل شنیدن نیست هیچ مزاحمتی برای انسان بوجود نمی آورد.

فهرست :

فصل اول: سیستم شنوایی

دستگاه شنوایی

گوش و حس شنوایی

گوش

گوش خارجی

گوش میانی

گوش داخلی

تعادل و حرکت

مکانیسم شنوایی

حس تعادل

راههای ارتباطی

استخوانچه‌های گوش

فیزیوتراپی شنوایی

آناتومی گوش

عصب شنوایی

راه عصبی شنوایی

کیفیت صوت

صداهایی که ما می‌شنویم

شنوایی

مسیر پیامهای شنوایی

گیرنده‌های تعادلی

محدوده های شنوایی موجودات مختلف

فصل دوم: دلایل ساخت، سخت افزار پروژه ، طراحی و ساخت دور کننده حشرات و پرندگان

سخت افزار

قطعات مدار

توضیح مدار

آشنایی با قطعات استفاده شده

خازن

ظرفیت خازن

ساختمان خازن

انواع خازن

کاربرد خازنها در مدارات دیجیتال و آنالوگ

شارژ یا پر کردن یک خازن

دشارژ یا تخلیه یک خازن

تأثیر ماده دی‌الکتریک

به هم بستن خازنها

مقاومت

واحدها

عوامل موثر بر مقاومت

به هم بستن مقاومتها

ترکیب مقاومتهای سری و موازی

ترانزیستور

ساختمان ترانزیستور

اهمیت

ناحیه کاری ترانزیستور

عملکرد

انواع

دیود

مقاومت دیود

دلایل ساخت دستگاه های دور کننده

فصل سوم: دستگاه های مشابه

دستگاه دور کننده موش، کبوتر و حشرات

دستگاه دور کننده پشه

دستگاه دور کننده پرنده

دستگاه دور کننده حیوانات موذی التراسونیک آمریکایی مدل UAW m

دستگاه دفع حشرات و موش دستگاه ریدکس پلاس

دستگاه دفع کننده موش ساس کک مدل UAW

دستگاه التراسونیک دفع پرنده و حشره

دستگاه میله ای دفع کننده موش و مار


منبع: پروژه دات کام


دانلود از سرور 4shared

نوع مطلب : ( بانک پروژه )، 
برچسب ها : Project remote device by insects and animals،
لینک های مرتبط :

       نظرات
چهارشنبه 15 مهر 1394
نینا امین نژاد
نوع مطلب : ( آموزشی )، 
برچسب ها : Miniature fuse،
لینک های مرتبط :

       نظرات
پنجشنبه 9 مهر 1394
نینا امین نژاد

شرح مختصر : تعمیرات موبایل شامل آشنایی با اصول کلی و نحوه عملکرد گوشی های تلفن همراه می باشد. همچنین آشنایی با تاریخچه تلفن -ابزار و لوازم تعمیرگاه،سری بندی گوشی ها – نقشه خوانی- شناخت بخش ها – قطعات گوشی ها وانواع سیستم عامل هاو…میباشد. البته این نکته لازم به ذکر است که تعمیرات موبایل بدون اطلاعات الکترونیک و دانستن روابط و شناختن قطعات و مخابرات سیارمنجر به اشتباهات در تعمیرات و عدم توانایی تعمیر کار خواهد شد و تعمیرکاری در کار خود پیشرفت خواهد کرد که با علم به روابط الکترونیکی و مخابراتی بخش های مختلف یک گوشی دست به تعمیر آن بزند . زیرا گوشی تلفن همراه دستگاهی بیش از اندازه حساس ، پیشرفته و دقیق است که نمی توان به صورت تجربی و عملی تعمیرات آن را انجام داد . بنابراین در دوره های کارورزی، بخش تعمیرات موبایل زمان مفیدی است که شما به الکترونیک و مخابرات تسلط کافی داشته باشید.

فهرست :

مقدمه

تاریخچه تلفن همراه

ورود تلفن همراه در ایران

آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات موبایل

لوازم موردنیاز برای تعمیرات سخت افزاری

اجزای اصلی و تشکیل دهنده تلفن همراه

تعویض قطعه های موبایل

شناسایی قطعه ها

نکته ها و نشانه های خرابی باتری موبایل و راه رفع آن

تست باتری

انواع سیستم عامل های موبایل

قطعات داخلی موبایل


منبع: پروژه دات کام

دانلود از سرور 4shared

نوع مطلب : ( بانک پروژه )، 
برچسب ها : Mobile Repair Training Report،
لینک های مرتبط :

       نظرات
دوشنبه 6 مهر 1394
نینا امین نژاد

شرح مختصر : ریز پردازنده ها و میکروکنترلرها در طراحی سیستمهای کنترل برای طیف وسیعی از وسایل و کاربرد ها استفاده می شود. پیشرفتی که در این زمینه پدید آمده است. نگرشی همه جانبه را از طرف متخصصین و علاقمندان به این شاخه می طلبد. در این زمینه PLC یا کنترل گر منطقی برنامه پذیر از جایگاه خاصی برخوردار است. از ساده ترین فرآیندهایی که می توان بصورت توابع منطقی پیاده سازی کرد تا پیچیده ترین فرایندهای صنعتی، قابل پیاده سازی با PLC ها می باشند.

فهرست :

مقدمه

تاریخچه

کنترل گرها

سیستم کنترل شده توسط ریزپردازنده

کنترل گر منطقی برنامه پرداز

تفاوت بین PLC و کامپیوترها

سخت افزار

طراحی‌مکانیکی سیستم PLC

ساختار داخلی PLC

گذرگاهها

حافظه

واحد ورودی/ خروجی

مزیت


منبع: پروژه دات کام


دانلود از سرور 4shared

نوع مطلب : ( بانک پروژه )، 
برچسب ها : Controllers،
لینک های مرتبط :

       نظرات
شنبه 4 مهر 1394
نینا امین نژاد


 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic