تبلیغات
انجمن علمی مهندسی برق - الکترونیک واحد بناب - اساسنامه انجمن
 
انجمن علمی مهندسی برق - الکترونیک واحد بناب
به عمل کار برآید...
درباره وبلاگ


کمیسیون تبلیغات و انفورماتیک
حضور شما را در وبلاگ انجمن
علمی مهندسی برق - الکترونیک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
ارج می نهد.

eesabonab@gmail.com

مدیر وبلاگ : نینا امین نژاد
نظرسنجی
نظرتان در رابطه با ادامه ی فعالیت این وبلاگ چیست؟

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
بسمه تعالی

اساسنامه انجمن. . . . . . . . . دانشگاه آزاد اسلامی واحد . . . . . . .

فصل اول :كلیات و اهداف
ماده 1 : نام انجمن :‌ انجمن . . . . . . . . . . . . دانشگاه آزاد اسلامی واحد . . . . . . . . . . .
انجمن . . .. . . . دانشگاه آزاد اسلامی واحد . . . . . . انجمنی است علمی ، تخصصی ، پژوهشی ، فرهنگی و غیر سیاسی كه در این اساسنامه اختصاراً انجمن نامیده می‌شود .
ماده 2 : محل انجمن : مركز اصلی انجمن در شهر . . . . . . . . . . . واقع است .
ماده 3 : تابعیت : انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و تمامی اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی ، ولایت مطلقه فقیه ونظام جمهوری‌اسلامی ایران اعلام می‌دارند و هیچ یك از اعضاء حق فعالیت علیه نظام جمهوری‌ اسلامی ایران را ندارند . در غیر این صورت عضویت كان لم یكن خواهد بود .
ماده 4 : مدت فعالیت : مدت فعالیت انجمن از تاریخ تأسیس برای مدت نامحدود می باشد .
ماده 5 : اهداف انجمن به شرح زیر است:
بند 1 : تعمیم و تعمیق روابط علمی و پژوهشی بین اعضاء .
بند 2 :ایجاد ارتباط مستقل ومستمر بین دانشگاه و اعضاء انجمن به منظور رفع نیازهای علمی و تخصصی اعضاء .
بند 3 :به هنگام كردن دانش اعضاء و آشنایی بیشتر با مسائل موضوع انجمن .
بند 4 : شناخت وطرح مسائل و مشكلات موضوع انجمن و ایجاد زمینه های تحقیقاتی جدید در جهت حل مشكلات .
بند 5 : كمك به اعضاء در امور آموزشی و پژوهشی
بند 6 :ایجاد ارتباط با انجمن ها و موسسات علمی و تحقیقاتی داخل و خارج كشور در راستای تبادل اطلاعات علمی و شناساندن توانمندی علمی دانشگاه آزاد اسلامی
بند 7 :.انتشار نشریات در زمینة . . . . و انجام فعالیت های مشابه برابر مقررات دانشگاه آزاد اسلامی و قوانین كشور .
بند 8 : تلاش در جهت اعتلای دانشگاه آزاد اسلامی در ایران و جهان .
ماده 6 :. وظایف و نوع فعالیت های انجمن :

انجمن صرفاُ در زمینه های پژوهش، آموزشی ، مشاورة علمی و اجرایی در حوزة . . . . . .. . . در گرایشهای مربوطه و حمایت علمی و پژوهشی از اعضاء فعالیت خواهد داشت .
اهم این فعالیت ها به شرح ذیل می باشند :
الف ) ایجاد زمینه های ارتباط بین انجمن ، دانشگاه و سایر مراكز علمی به منظور :
1 ـ تبادل نظر علمی ،آموزشی ،مشاوره أی در دانشگاه و سایر مراكز ذیربط:
2 ـ انتقال دستاوردهای علمی و عملی اعضاء به دانشگاه و سایر مراكز علمی و متقابلاً انتقال آخرین یافته های علمی به انجمن
ب ) مهیا ساختن محیطی مناسب برای اعضاء به منظور :
ج ) كمك به اشاعه فرهنگ استقلال ،آزادی ،توسعه علمی و نفی وابستگی از طریق:
1 ـ تشكیل كنفر انسها ، سمینارها و گردهمایی های علمی و تخصصی در زمینه مربوطه .
2 ـ شناسایی وتجزیه وتحلیل مشكلات و نارسایی های موجود در زمینه های مربوط به مسائل علمی موضوع انجمن .
3 ـ ارائه طریق جهت حل مشكلات و انعكاس نتایج حاصل از بررسیها به مراجع ذیربط
ماده 7 : طرحها و برنامه ها و سایر اقداماتی كه در اساسنامه پیش بینی شده و به نحوی با وظایف یكی از وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی ارتباط داشته باشد پس از كسب موافقت وزارتخانه و سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا در خواهد آمد .
تبصره:‌ كسب موافقت از وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی از طریق ریاست واحد مربوطه انجام خواهد گرفت .
فصل دوم: شرایط و نحوه عضویت و انواع آن

ماده 8 : شرایط عضویت: هر یك از دانشجویان ، فارق التحصیلان و استادان رشته . . . .دانشگاه آزاد اسلامی واحد . . . . . . كه واجد شرایط ذیل باشند با تصویب هیئت مدیره می توا نند به عضویت انجمن در آیند .
1 ـ اعتقاد به جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی .
2 ـ پذیرفتن مفاد اساسنامه .
3 ـ عدم محرومیت از حقوق اجتماعی بنا به دلایل قانونی .
4 ـ پرداخت حق عضویت
ماده 9 : انجمن دارای دو نوع عضو است : اصلی و افتخاری
الف ) اعضاء اصلی كه دارای حق رأی بوده و حق عضویت را می‌پردازند .
ب ) اعضاء افتخاری از دانشمندان، پژوهشگران و استادان ایرانی بوده و با پیشنهاد هیئت مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند
فصل سوم اركان انجمن

ماده 10 : اركان انجمن عبارتند از :
الف ) مجمع عمومی
ب ) هیئت مدیره
ج ) بازرس یا بازرسان
ماده 11 : مجمع عمومی عالیترین مرجع تصمیم گیری در انجمن می‌باشد كه به صورت عادی یا فوق‌ العاده تشكیل می‌شود .
1 ـ الف) مجمع عمومی عادی :‌
ماده 12:مجمع عمومی با رعایت تشریفات مندرج در این اساسنامه، سالی یكبار در نیمه دوم هر سال تشكیل خواهد شد .برای رسمیت جلسه، حضور نصف بعلاوه یك نفر اعضای رسمی جهت تصویب‌هر موضوعی لازم بوده و رای موافق اكثریت اعضاء ضرورت دارد.در صورتی‌كه در دعوت نخست، تعداد حاضرین به حد نصاب نرسید، جلسه دوم به فاصله پانزده روز تشكیل و با هر تعداد حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت .
ماده 13 : وظایف مجمع عمومی عادی :‌
1 ) انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان
2 ) استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان
3 ) تعیین خطی مشی كلی انجمن برای سال آتی
4 ) بررسی و تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره
5 ) تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب تراز نامه و بودجه انجمن
6 ) تعیین روزنامه جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های انجمن
ماده 14 ـ مجمع عمومی فوق العاده :
مجمع عمومی فوق العاده با رعایت ضوابط مشابه مجمع عمومی عادی و با شرایط زیر تشكیل خواهد شد :
1 ) با در خواست هیئت مدیره ،بازرس یا بازرسان
2 ) با درخواست یك سوم از اعضاء انجمن
تبصره 1: دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده كتبی بوده وحداقل تا دو هفته قبل از تشكیل آن به اطلاع اعضاء خواهد رسید .
تبصره 2:مجمع عمومی فوق العاده، جهت رسمیت یافتن، همان شرایط مجمع عمومی را خواهد داشت .
تبصره 3:تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با‌حداقل دو سوم آراء موافق از‌تعداد‌حاضر درجلسه‌معتبر خواهد بود .
ماده 15: وظایف مجمع عمومی فوق العاده :
1 ) تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
2 ) بررسی و تصویب انحلال انجمن
3 ) عزل هیئت مدیره
تبصره : عزل هیئت مدیره باید با اطلاع كمیسیون مركزی انجمن های علمی دانشگاه و تائید ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در دستور كار مجمع قرار گیرد .
ماده 16:اركان مجمع :
مجمع عمومی توسط هیئت رئیسهای مركب از یك رئیس و یك منشی و دو ناظر اداره می شود .
تبصره :اعضای هیئت رئیسه با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد.
ماده 17:
هیئت مدیره انجمن :

1/17 :اعضای اصلی هیئت رئیسه أی مركب از هفت نفر است كه در جلسة مجمع عادی از میان اعضای اصلی انجمن و با رای مخفی برای مدت دو سال انتخاب می شوند. جلسه مجمع عمومی برای انتخاب هیئت مدیره، اعضاء علی‌البدل و بازرس‌(بازرسان) فقط با حضور نماینده تام‌الاختیار كمیسیون مركزی انجمن های علمی دانشگاه، رسمیت می یابد.
تبصره1: انتخاب مجدد هیئت‌ مدیره در دوره های بعد بلامانع بوده و هیئت‌ مدیره موظف است حداكثر 45 روز قبل از پایان تصدی خود انتخابات هیئت مدیره جدید را برگزار كرده و نتیجه را یك هفته قبل از پایان تصدی خود به كمیسیون مركزی انجمن های علمی، ادبی و هنری دانشگاه اعلام دارد .
تبصره2: علاوه بر اعضای اصلی هیئت مدیره، سه نفر نیز به عنوان اعضای علی البدل برگزیده خواهند شد تا در صورت كناره گیری، عزل، غیبت غیر موجه ویا فوت یكی از اعضاء قبل از انقضای دوره هیئت مدیره، جانشین وی گردد اولویت با عضو علی البدلی خواهد بود كه بالا ترین آراء را كسب كند. حضور اعضای مذكور در جلسات هیئت مدیره به عنوان مشاوریا ناظر بدون حق رای بلا مانع است.
تبصره3:جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل 5 نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اكثریت آراه معتبر خواهد بود .
تبصره4: اعضای هیئت مدیره حداثر یك هفته بعد از انتخاب با تایید كمیسیون مركزی تشكیل جلسه داده و از بین خود یك نفر رئیس، یك نفر نائب رئیس (دبیر انجمن) و یك نفر خزانه دار را انتخاب خواهند نمود .
حدود اختیارات آنها طبق ماده 18 این اساسنامه خواهد بود.
تبصره5: هیئت مدیره علاوه بر جلساتی كه به طور مرتب و حد اقل دو ماه یكبار تشكیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت كتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشكیل جلسه فوق العاده خواهد داد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن و تشكیل جلسه حداقل سه روز خواهد بود.
تبصره6:شركت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت‌هر یك از اعضاء بدون عذر موجه وبدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حكم استعفای عضو غایب خواهد بود .
2/17 :اعضای هیئت مدیره بصورت افتخاری انجام وظیفه خواهند كرد .
3/17 :رئیس در حدود اختیاراتی كه از طرف هیئت مدیره به او تفویض شده نماینده هیئت مدیره بوده و از طرف این هیئت حق امضاء خواهد داشت.
ماده 18: وظایف و اختیارات هیئت مدیره :
هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل می‌باشد :
حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول انجمن، رسیدگی و ثبت و نگهداری حسابهای انجمن پرداخت دیون و وصول مطالبات ، اجرای مصوبات مجمع عمومی ، افتتاح حساب در یكی از بانكها ، انجام تشریفات قانونی‌ تعقیب جریانات قضایی، و‌ مالیات دركلیه‌ مراحل قانونی تعیین حكم و‌وكیل و عزل آن، قطع و افصیل دعاوی انجمن ازطریق سازش ها و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توكیل به غیر .
هیئت مدیره می نوانند هر اقدام یا معامله ای را كه ضروری بدانند در مورد خرید، تملك، نقل وانتقال اموال غیر منقول ، تبدیل به احسن یا رهن گذاری، فك رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیر منقول كه مستلزم تصویب مجمع عمومی و تایید كمیسیون مركزی می باشد را به نام انجمن انجام دهد.
تبصره1: جز درباره موضوعاتی كه به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی است، هیئت مدیره كلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط بر رعایت حدود موضوع انجمن و مفاد این اساسنامه را دارا می باشد .
تبصره2:كلیه اسناد و اوراق بها دار و تعهد آور با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس و خزانه دار ممهور به مهر انجمن خواهد بود. و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره دارای اعتبار است .
تبصره3:هیئت مدیره بر پایه مفاد این اساسنامه، درباره شرایط عضویت، نسبت به پذیرش داوطلبان واجد شرایط اقدام می كند.
تبصره4:تا انتخاب هیئت مدیره، مسئولیت انطباق وضعیت متقاضیان عضویت در انجمن با مفاد اساسنامه، به عهده هیئت موسس است .
تبصره5:هیئت مدیره می تواند از بین اعضای واجد شرایط خود، در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه كمیته های تخصصی تشكیل می دهد .
تبصره6: آئین نامه اجرایی این اساسنامه بعد از تصویب هیئت مدیره و تائید كمیسیون مركزی انجمن های علمی، ادبی و هنری دانشگاه آزاد اسلامی قابل اجرا خواهد بود.
تبصره7: تصمیمات متخده در كمیته ها پس از تصویب در هیئت مدیره قابل اجرا است.
ج )بازرسان:
ماده 19:مجمع عمومی عادی یك نفر را به عنوان بازرس اصلی و دو نفر را به عنوان علی البدل برای مدت یك سال انتخاب خواهد نمود .
تبصره:انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلا مانع است.
ماده 20: وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:
1)بررسی كلیه اسناد و اوراق مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی .
2)مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی وتهیه گزارش از عملكرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی
3) گزارش هر گونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی .
ماده 21: كلیه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان و بدون قید و شرط به وسیله هیئت مدیره انجمن باید جهت بررسی در دست بازرس (بازرسان) قرار گیرد.
فصل چهارم بودجه و مواد متفرقه
ماده 22: بودجه انجمن از طریق جمع آوری هدایا، اعانات،هبه و موقوفات، ما ترك مورد وصیت و نیز از محل عضویت اعضاء و كمكهای دانشگاه آزاد اسلامی تامین می‌شود.
ماده 23: درآمد و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آن هر سال مالی جهت بررسی به كمیسیون مركزی انجمن های علمی دانشگاه آزاد اسلامی ارائه خواهد شد .
تبصره1: كلیه دفاتر مالی انجمن در مواقع مراجعه مامورین مالیاتی و نمایندگان كمیسیون مركزی انجمنهای علمی، ادبی و هنری دانشگاه در اختیار آنان قرار خواهد گرفت .
تبصره2: سال مالی انجمن منطبق با سال هجری شمسی بوده و همواره از اول مهر ماه تا پایان شهریور ماه سال بعد خواهد بود .
تبصره3:كلیه وجوه مازاد بر هزینه های انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن واحد نزد یكی از بانكهای رسمی كشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد .
تبصره4: هیئت مدیره انجمن موظف است میزان كمكهای نقدی، منقول، غیر منقول و خدمات دریافتی از واحد دانشگاهی خود را هر شش ماه یكبار به اطلاع كمیسیون مركزی برساند
ماده 24:كلیه مدارك رسمی انجمن اعم از پرونده ها و مدارك رسمی در دفتر مركزی انجمن نگهداری می‌شود. امكانات رسمی انجمن با امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب او نایب رئیس هیئت مدیره و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.بدیهی است هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر انجمن، مسئولیت قانونی دارد.
تبصره: مصوبات و صورتجلسات هیئت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.
ماده25: هر گونه تغییری در مفاد اساسنامه و تركیب اعضای هیئت مدیره در صورتی معتبر است كه به تصویب كمیسیون مركزی انجمن های علمی دانشگاه آزاد اسلامی رسیده باشد .
تبصره: محل انجمن و اقامتگاه اعضاء هیئت مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع كمیسیون مركزی انجمنهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی برسد و مادامی كه اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود .
ماده26: انجمن دارای مهر و آرم مخصوص خواهد بود كه متن آن با تصویب هیئت مدیره و مجوز كمیسیون مركزی انجمن های علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهیه و استفاده خواهد شد .
ماده27: انتشار هرگونه نشریه پس از كسب اجازه از سازمان مركزی ( معاونت پژوهشی) و تحصیل پروانه انتشار با رعایت كامل قانون مطبوعات انجام می‌شود .
ماده28: با توجه به اینكه انجمن ماهیتاً غیر تجاری می‌باشد نمی‌تواند اعمال تجاری انجام دهد
تبصره: كلیه فعالیت های علمی و فرهنگی در راستای موضوع انجمن كه درآمد زا باشد، پس از اخذ مجوز از كمیسیون مركزی از شمول ماده28 مستثتی خواهند بود.
ماده29: در صورت انحلال انجمن مجمع عمومی فوق العاده هیئت تصفیه أی انتخاب و این هیئت موظف خواهد بود پس از اداء دیون و وصول مطالبات انجمن نسبت به واگذاری اموال و املاك به دانشگاه آزاد اسلامی اقدام نماید . هیئت مذكور موظف است یك نسخه از شرح كامل آن را جهت بررسی به كمیسیون مركزی انجمنهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی ارسال دارد .
ماده30: در صورت لزوم، تفسیر كلیه مواد و تبصره های این اساسنامه، به عهده كمیسیون مركزی انجمنهای علمی، ادبی و هنری دانشگاه آزاد اسلامی است.
ماده31: این اساسنامه (انجمن های علمی، ادبی وهنری ) در 31 ماده و 27 تبصره در جلسه مورخ 12/2/79 كمیسیون مركزی انجمن های علمی به تصویب رسید .